Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Mokymai


Mokymų programų, metodinės medžiagos rengimas

Rengiame mokymų programas, mokomąją medžiagą, žinių tikrinimo testus pagal įmonių poreikius.

Mokymų programos

Darbuotojų sauga ir sveikata

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal šias mokymo programas:

Įmonių ir padalinių vadovams

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa;
 • Organizuojame ir vykdome mokymus darbdavio įgaliotiems asmenims darbuotojų saugai ir sveikatai (vidinių padalinių vadovams).

Komitetų nariams ir darbuotojų atstovams

Organizuojame ir vykdome mokymus:

 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams;
 • Įmonių darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai.

Krautuvai

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems su krautuvais, autokrautuvais, ir/arba elektriniais vežimėliais pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

 • Autokrautuvo eksploatavimas, 310410006, modulis prie Sandėlio operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos;
 • Elektrinių krautuvų eksploatavimas, 310410007, modulis prie Sandėlio operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos.

Darbai aukštyje

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems aukštyje pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal neformalias mokymo programas:

Kėlimo įrenginiai

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

 • Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas,  310410004, modulis prie Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos
 • Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinės profesinio mokymo programa, T32104104
 • Bokštinio krano operatoriaus modulinė mokymo programa, T32104102
 • Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė mokymo programa, T32104106
 • Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė mokymo programa, T32104108
 • Portalinio krano mašinisto modulinė mokymo programa, T32104103
 • Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, T32104111
 • Kroviniu kabinėjimas, 310410005 KK, modulis prie Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinės mokymo programos
 • Darbo kėlimo kranais organizavimas, 507160004, modulis prie Transporto priemonių remonto techniko modulinės profesinio mokymo programos.
 • Kėlimo įrenginių priežiūra ir montavimas, 307151551, modulis prie Transporto priemonių remonto techniko modulinės profesinio mokymo programos.

Slėginiai indai bei vamzdynai

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas neformalias mokymo programas:

Degiosios dujos, deguonis

Grunto kasimas, darbas šuliniuose

Rengiame įvairias mokymo programas darbuotojams dirbantiems grunto kasimo darbus, vykdantiems grunto tvirtinimo darbus, dirbantiems šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal neformalias mokymo programas:

Lynų keliai

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotos Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) pasirenkamąjį modulį

Suvirinimas

Rengiame įvairias suvirinimo mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome įmonės darbuotojus.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

 • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa, T32071502
 • Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 3071527 ir 307150001, moduliai
 • Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, 3071528, 3071527 ir 307150001, moduliai
 • Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 3071529, 3071527 ir 307150001, moduliai
 • Metalų pjaustymas terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) 307150002, 3071529, 3071528, 3071527 ir 307150001, moduliai

Miškas

Rengiame įvairias mokymo programas darbuotojams dirbantiems miško ruošos, medkirčio, medžių, krūmų ir šakų pjovėjo darbus pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

 • Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa T32082101

Degalinės

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems naftos produktų degalinės operatoriaus, suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus darbus pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas neformalias mokymo programas:

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotą mokymo programą:

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių talpyklų priežiūra ir jos organizavimas, 507110000

šilumos ūkis

Rengiame darbuotojams, dirbantiems šilumos ūkyje, mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas neformalias mokymo programas:

Elektros ūkis

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotą mokymo programą:

 • Elektriko modulinė profesinio mokymo programa T43071304

Rengiame įvairias energetikos darbuotojų mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Apsauga, ginklai

 

Higiena

Pirma pagalba

Civilinė sauga

Mokome įmonių/įstaigų darbuotojus jų darbo vietose kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius. Organizuojame civilinės saugos pratybas.

Darbuotojų civilinės saugos mokymui kasmet turi būti skiriama ne mažiau kaip 2 valandos. Atsižvelgiant į įmonės/ įstaigos specifiką, galima didinti mokymams numatytą valandų skaičių.

Priešgaisrinė sauga

Padedame įstaigų ir organizacijų vadovams užtikrinti priešgaisrinę saugą ir organizuojame:

 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymus;
 • Darbuotojų mokymus;
 • Priešgaisrines pratybas .

Valstybės tarnautojams

Esame įtraukti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Rengiame įvairias mokymo programas pagal įstaigų poreikį ir teikiame Valstybės tarnybos departamentui tvirtinimui.

Turizmo renginių vadovams saugos ir sveikatos klausimais

Rengiame mokymo programas švietimo darbuotojams, lydintiems vaikus į išvykas bei ekskursijas ir apmokome juos.

PEDAGOGŲ MOKYMAS

AKREDITUOTOS MOKYMO PROGRAMOS

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos įgūdžių, pilietiškumo ugdymas švietimo įstaigoje, valst. Kodas 213003581

Kompetencijų vertinimas

Vertiname asmens įgytas kompetencijas pagal 7 kvalifikacijas:

 1. Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, T32104104
 2. Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė mokymo programa, T32104108
 3. Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, T32104111
 4. Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa T32082101
 5. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa, T43071304
 6. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko, 261071301
 7. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa, T32071502

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis

Seminarai/konferencijos

Organizuojame įvairius seminarus susijusius su:

 • darbo teise;
 • lyderyste ir vadovavimu;
 • pardavimais;
 • derybų įgūdžiais;
 • konfliktų valdymu;
 • kokybės vadybos sistemų diegimu;
 • darbuotojų sauga ir sveikata;
 • smurto ir priekabiavimo darbe prevencija;
 • statinių technine priežiūra;
 • statybų koordinavimu;
 • aplinkosauga;
 • potencialiai pavojingais įrenginiais;
 • ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimu;
 • civiline sauga;
 • psichosocialiniais rizikos veiksniais, asmeninio laiko planavimu, streso valdymu ir kt.

Rengiame forumus, kurie tampa platforma skirtingų sričių profesionalams dalintis savo žiniomis, idėjomis, pavyzdžiais ir gerąja praktika. Kasmetiniai SDG forumai:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, teisininkų, darbo medicinos gydytojų, mokslininkų, personalo ir kitų sričių teoretikų bei praktikų forumas „SAUGA IR SVEIKATA“
 • Aplinkosaugos specialistų iš įmonių, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų forumas „APLINKOSAUGA ĮMONĖSE“
 • Žmogiškųjų išteklių vadybos specialistų, vadovų ir organizacijų pokyčių fasilitatorių, verslo psichologų, personalo atrankų vadovų ir teisininkų forumas „DARBAS IR POILSIS“

Norminiai teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
 3. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai
 4. Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
 5. Reikalavimai darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams
 6. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas
 7. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas
 8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas
 9. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas
 10. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai
 11. Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai
 12. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas
 13. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai
 14. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai
 15. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai
 16. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
 17. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai
 18. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai
 19. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
 20. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai
 21. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. Lapkričio 24 d. Įsakymo nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ pakeitimo
 22. Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrieji nuostatai
 23. Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai
 24. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai
 25. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai
 26. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai
 27. Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai
 28. Darbo su asbestu nuostatai
 29. Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose tvarka
 30. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
 31. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
 32. Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas
 33. Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašas