Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Mokymai

Patalpinta: 2015-03-09 08:56:23


Mokymų programų, metodinės medžiagos rengimas

Rengiame mokymų programas, mokomąją medžiagą, žinių tikrinimo testus pagal įmonių poreikius.

Mokymų programos

Darbuotojų sauga ir sveikata

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal šias mokymo programas:

Dirbantiems pavojingus darbus

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems pavojingus darbus pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Pavojingų darbų sąrašą rasite čia.

Įmonių ir padalinių vadovams

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa;
 • Organizuojame ir vykdome mokymus  darbdavio įgaliotiems asmenims darbuotojų saugai ir sveikatai (vidinių  padalinių vadovams).

Komitetų nariams ir darbuotojų atstovams

Organizuojame ir vykdome mokymus:

 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams;
 • Įmonių darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai.

Krautuvai

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems su krautuvais, autokrautuvais, ir/arba  elektriniais vežimėliais pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Darbai aukštyje

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems aukštyje pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Kėlimo įrenginiai 

Keltuvai

Slėginiai indai bei vamzdynai

Degiosios dujos, deguonis

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Grunto kasimas, darbas šuliniuose 

Rengiame įvairias mokymo programas darbuotojams dirbantiems grunto kasimo darbus, vykdantiems grunto tvirtinimo darbus, dirbantiems šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Lynų keliai

Liftai

Suvirinimas

Rengiame įvairias suvirinimo mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome įmonės darbuotojus.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Miškas

Rengiame įvairias mokymo programas darbuotojams dirbantiems miško ruošos, medkirčio, medžių, krūmų ir šakų pjovėjo darbus pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Degalinės

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems  naftos produktų degalinės operatoriaus,  suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus darbus pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Šilumos ūkis

Rengiame darbuotojams, dirbantiems šilumos ūkyje, mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Elektros ūkis

Rengiame įvairias energetikos darbuotojų mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Higiena

Pirma pagalba

Civilinė sauga

Mokome įmonių/įstaigų darbuotojus jų  darbo vietose kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius. Organizuojame civilinės saugos pratybas.

Darbuotojų civilinės saugos mokymui kasmet turi būti skiriama ne mažiau kaip 2 valandos. Atsižvelgiant į įmonės/ įstaigos specifiką, galima didinti mokymams numatytą valandų skaičių.

Priešgaisrinė sauga

Padedame įstaigų ir organizacijų vadovams užtikrinti priešgaisrinę saugą ir organizuojame:

 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymus;
 • Darbuotojų mokymus;
 • Priešgaisrines pratybas .

Turizmo renginių vadovams saugos ir sveikatos klausimais

Rengiame mokymo programas švietimo darbuotojams, lydintiems vaikus į išvykas bei ekskursijas ir apmokome juos.

Socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams

Rengiame įvairias mokymo programas  socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams pagal poreikį, teikiame tvirtinimui ir apmokome pagal patvirtintas programas.

Kompetencijų vertinimas

Vertiname asmens įgytas kompetencijas pagal Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto, 262071309, kvalifikaciją.

Seminarai/konferencijos

Organizuojame įvairius seminarus susijusius su:

 • darbo teise;
 • finansų valdymu;
 • strateginiu įmonės planavimu ir valdymu;
 • lyderyste ir vadovavimu;
 • pardavimais;
 • derybų įgūdžiais;
 • konfliktų valdymu;
 • personalo valdymu;
 • kokybės vadybos sistemų diegimu;
 • darbuotojų sauga ir sveikata;
 • statybų koordinavimu;
 • aplinkosauga;
 • ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas;
 • civilinė sauga;
 • asmeninio laiko planavimu, ir pan.

Norminiai teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
 3. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai
 4. Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
 5. Reikalavimai darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams
 6. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas
 7. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas
 8. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas
 9. Pavojingų darbų sąrašas
 10. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas
 11. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai
 12. Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai
 13. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas
 14. Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai
 15. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai
 16. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai
 17. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
 18. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai
 19. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai
 20. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
 21. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai
 22. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. Lapkričio 24 d. Įsakymo nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ pakeitimo
 23. Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrieji nuostatai
 24. Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai
 25. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai 
 26. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai
 27. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai
 28. Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai
 29. Darbo su asbestu nuostatai
 30. Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose tvarka
 31. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
 32. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
 33. Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas
 34. Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašas