Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

PASYVUS BUDĖJIMAS NAMIE


Darbo kodeksas išskiria tris budėjimus: aktyvus budėjimas, pasyvus budėjimas ir pasyvus budėjimas namie.

Pasyvus budėjimas namie – tai laikas, kai darbuotojas yra ne darbovietėje, bet pasirengęs atlikti tam tikrus veiksmus ar atvykti į darbovietę kilus būtinybei įprastiniu poilsio laiku. Toks laikas nėra laikomas darbo laiku, išskyrus faktiškai atliktų veiksmų laiką. Toks budėjimas negali trukti ilgesnį kaip nepertraukiamą vienos savaitės per keturias savaites laikotarpį, ir dėl tokio pasyviojo budėjimo namie turi būti susitarta darbo sutartyje. Pavyzdžiui galima darbo sutartyje nurodyti, kad darbuotojas sutinka budėti namuose, pagal iš anksto patvirtintą darbo grafiką, laikantis darbo kodekso nuostatų.

Darbuotojui turi būti mokama ne mažesnė kaip 20 procentų dydžio vidutinio darbo užmokesčio per mėnesį priemoka už kiekvieną budėjimo ne darbovietėje savaitę. Kaip nurodo Valstybinė darbo inspekcija tuo atveju, jeigu pasyvus budėjimas namie trunka mažiau nei savaitę (pvz., 50 val.), darbuotojui turi būti apmokama proporcingai budėtam laikui.

Už faktiškai atliktus veiksmus apmokama kaip už faktiškai dirbtą darbo laiką, tačiau neviršijantį 60 valandų per savaitę. Asmuo negali būti skiriamas pasyviam budėjimui namie tą dieną, kurią jis nepertraukiamai dirbo ne mažiau kaip 11 valandų iš eilės.

Pasyviam budėjimui namie negalima skirti asmenų iki aštuoniolikos metų, o nėščios, neseniai pagimdžiusios ir krūtimi maitinančios darbuotojos, darbuotojai, auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, neįgalųjį slaugantys asmenys, neįgalieji, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada, pasyviai budėti namie gali būti skiriami tik su jų sutikimu.

Teisės aktai nereglamentuoja pasyvaus budėjimo namie tvarkos, todėl dėl aiškumo siūloma tai apsirašyti. Pavyzdžiui, numatyti darbuotojo, kuris pasyviai budi namuose, pareigas, iškvietimo, darbo funkcijų atlikimo, ataskaitų teikimo tvarką ir pan.