Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

LYNŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO MOKYMO PROGRAMA


Programos paskirtis - išmokyti kvalifikuotai, pagal gamintojo nustatytą technologiją, saugiais darbo metodais prižiūrėti keleivinius lynų kelius, užtikrinti saugų jų naudojimą bei jais besinaudojančių lankytojų saugą ir sveikatą.

Šiuo metu sparčiai populiarėjant turizmui, pramogų ir poilsio organizavimo verslui, statomi nauji pramogų statiniai, tarp jų ir kalnų slidinėjimo trasos, kuriose įrengiami slidininkų keltuvai, todėl atsiranda poreikis darbuotojų, galinčių kvalifikuotai prižiūrėti lynų kelius ir pervežti keleivius.

Ši programa skirta mokyti lynų kelių priežiūros meistrus, gebančius savarankiškai patikrinti naudojamų lynų kelių tinkamumą naudoti, įjungti ir išjungti bei prižiūrėti juos veikiančius, vadovauti su lynų keliu dirbantiems darbuotojams.

Mokymo programos tikslas - suteikti besimokantiems lynų kelių priežiūros meistrams bendrųjų techninių ir specialiųjų žinių, reikalingų lynų kelių naudojimui, remontui, darbuotojų ir lankytojų saugai ir sveikatai.

Mokymo programa sudaryta iš teorinio mokymo ir savarankiško darbo užduoties. Teorinis mokymas vykdomas mokymo įstaigoje, kurioje yra vaizdinės ir techninės mokymo priemonės, skirtos lynų kelių operatoriaus mokymui. Praktinis mokymas vykdomas įmonėse, naudojančiose lynų kelius ir turinčiose galimybes sudaryti sąlygas besimokantiesiems susipažinti su naudojamais įrenginiais ir jų naudojimu.

Mokymo trukmė 2 savaites (80 val.). Išklausę teorinio mokymo kursą ir atlikę praktinio mokymo numatytas užduotis, asmenys laiko baigiamąjį egzaminą, kuris apima teorinio kurso ir praktinio darbo klausimus. Žinioms tikrinti rengiamas testas arba egzamino bilietų klausimai iš mokymo programoje nagrinėtų temų.

Asmenims išlaikiusiems egzaminą, išduodamas pažymėjimas (kodas 3106), suteikiantis teisę dirbti lynų kelių priežiūros meistru ir atestacijos pažymėjimas.