Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

UŽTIKRINKITE DARBO SUTARČIŲ PAKEITIMUS IKI NAUJŲJŲ METŲ


Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Minėto įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. sausio 1 d. darbdavys, kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį.

Nuo 2019 metų
•* Darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos darbuotojui
•* MMA - 555 Eur, MVA - 3,39 Eur
 
Darbdavio pareigos
•* Peržiūrėti darbo sutartis
•* Peržiūrėti  mokėjimo sistemas
•* Prieš protingą terminą informuoti darbuotojus apie būsimus pakeitimus
•* Iki 2019-01-01 padaryti darbo sutarčių, mokėjimo sistemų pakeitimus, jeigu darbo užmokestis ar kiti mokėjimai yra išreikšti eurais.
 

Darbo sutarties keitimas yra privalomas, dėl teisės aktų pakeitimo, todėl darbdavys darbo sutarties sąlygas gali pakeisti be darbuotojo išankstinio sutikimo.

Iki naujų metų darbdaviai taip pat privalo peržiūrėti turimas mokėjimo sistemas, patvirtintus išmokų dydžius, kurie taip pat atitinkamai turi būti padidinti.

Siūloma iki 2019 m. sausio 1 d. darbuotojams suteikti informacijos apie darbo sutarčių kitų lokalinių teisės aktų, kuriuose yra nurodyti darbo užmokesčio dydžiai, pakeitimus,  nurodant teisinį pagrindą,  darbo užmokesčio perskaičiavimo pavyzdžius, mokesčių dydžius ir pan. Kokiu būdu tokia informacija turi būti pateikta teisės aktai nenurodo, todėl galima juos pateikti raštu iškabinant skelbimų lentoje, patalpinant darbuotojams prieinamoje elektroninėje erdvėje, išsiunčiant asmeniškai elektroniniais laiškais ar pasirenkant kitą darbdaviui priimtiną būdą.

Jeigu darbo sutartyje yra nurodyta, kad darbo užmokestis yra Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis ar valandinis darbo užmokestis, tai keisti darbo sutarčių atskirai nereikės.