Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus


Ši mokymo programa skirta garo (iki 16,0 t/val.) ir vandens šildymo (iki 115°C temperatūros) katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru operatorių mokymui. Operatoriai atlieka nuolatinę ir periodinę katilų priežiūrą pagal gamyklos katilų gamintojos eksploatavimo instrukciją. Tarp periodinių priežiūrų katilai dirba automatikos įtaisų valdomi.

Mokytis prižiūrėti automatizuotus katilus gali ne jaunesni kaip 18 metų darbininkai, turintys ne žemesnę kaip trečią darbininko kvalifikacijos kategoriją. Besimokantieji nagrinėja gamyklos katilų gamintojos pateiktas eksploatavimo instrukcijas, Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, Dujų ūkio saugumo laikinųjų taisyklių reikalavimus. Susipažįsta su automatizuotų katilų pagalbiniais įrengimais, kontrolės matavimo prietaisais, apsaugos, valdymo ir automatikos įtaisais, jų paskirtimi ir veikimu.

Nagrinėjami automatizuotų garo ir vandens šildymo katilų priežiūros, jiems veikiant, reikalavimai, stabilaus katilų ir jų pagalbinių įrenginių darbo požymiai. Įsisavinami operatoriaus veiksmai įjungiant ir išjungiant katilus įprasta tvarka, taip pat juos išjungiant , kai pastebėta avarijos grėsmė. Susipažįstama su katilų , jų pagalbinių įrengimų ir įtaisų veikimo tikrinimu, katilinės dokumentacija ir jos tvarkymu.