Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Naftos ir jos produktų renginių ekploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo


Naftos ir jos produktu įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo mokymo programa skirta mokyti asmenis, kurie vadovaus darbams, susijusiems su naftos ir jos produktą transportavimu, priėmimu, laikymu ir pardavimu, panaudojant skystų medžiagų talpyklas.

Darbas su nafta ir jos produktais priskiriamas prie pavojingų darbų, naftos talpyklos - prie potencialiai pavojingų įrenginių, todėl visi susiję darbuotojai yra privalomai mokomi atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokymo trukmė 2 savaitės (50val.). Mokytis naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovu gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis aukštesnįjį techninį išsilavinimą.