Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SANKCIJOS PAGAL NAUJĄ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSĄ


 

Informuojame, kad nuo 2017-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas pakeičiantis iki šiol galiojusį Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Pagrindiniai pažeidimai, susiję su darbo santykiais

 

 

 

Pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

95 str. Nelegalus darbas

Darbdavio ar kito atsakingo asmens atsakomybė:

 • bauda 1000 – 5000 eurų; padarytas pakartotinai, bauda 5000 – 6000 eurų.

96 str. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

Darbuotojo atsakomybė:

 • atliekant pavojingus darbus bauda 30 – 90 eurų;
 • kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo bauda  90 – 190 eurų.

 

Juridinio asmens vadovo ar kitų atsakingų asmenų atsakomybė:

 • bauda  80 – 880 eurų;
 • jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių bauda 500 – 2000 eurų.

97 str. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

 

Darbdavio ar juridinio asmens vadovo atsakomybė:

 • Pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe ar profesines ligas arba nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ištyrimo tvarkos pažeidimas bauda 90 – 590 eurų;
 • Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas bauda 300 – 1450 eurų.

 

Kitų atsakingų asmenų atsakomybė:

 • Pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe ar profesines ligas arba nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų ištyrimo tvarkos pažeidimas bauda 20 – 30 eurų;
 • Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas bauda 140 – 740 eurų.

98 str. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

 

Darbuotojo atsakomybė:

 • Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo bauda 30 – 90 eurų.

 

Darbdavio ar kito atsakingo asmens atsakomybė:

 • Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo bauda 140 – 440 eurų;
 • Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo, bauda 550 – 1500 eurų.

99 str. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

 

Darbdavio ar kito atsakingo asmens atsakomybė:

 • Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas, bauda 150 – 1450 eurų; padarytas pakartotinai, bauda 1400 – 3000 eurų;
 • Tyčinis Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas arba darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus, išmokėjimas, bauda 2700 – 6000 eurų.

100 str. Darbo laiko apskaitos pažeidimas

 

Darbdavio ar kito atsakingo asmens atsakomybė:

 • Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal darbo sutartis dirbančių asmenų darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį, bauda 150 – 1450 eurų; padarytas pakartotinai, bauda 1400 – 3000 eurų.

101 str. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas

 

Darbdavio ar kito atsakingo asmens atsakomybė:

 • Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytas garantijas nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, bauda 120 – 220 eurų; padarytas pakartotinai, bauda 240 – 440 eurų;
 • Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas, bauda 140 – 300 eurų; padarytas pakartotinai, bauda 300 – 560 eurų.

106 str. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas

 

Įmonės vadovo ar kito atsakingo asmens atsakomybė:

 • Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas, bauda 160 – 860 eurų; padarytas pakartotinai, bauda 860 – 1460 eurų.

 

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas