Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

GRUNTO KASIMO, TVIRTINIMO IR KITŲ DARBŲ IŠKASOSE BEI PYLIMUOSE VADOVO MOKYMO PROGRAMA

Patalpinta: 2016-06-07 08:37:26


Lietuvos Respublikoje atliekant grunto kasimo, iškasų bei pylimų tvirtinimo - ir kitus darbus iškasose ir pylimuose atsitinka nelaimingų atsitikimų. Todėl, atsirado poreikis gilinti techninio personalo žinias mokymo įstaigoje, supažindinti su saugaus darbo taisyklėmis.

Programos paskirtis - techninius darbuotojus supažindinti su saugiu grunto kasimo, iškasų bei pylimų tvirtinimo ir kitais darbais iškasose ir pylimuose.

Gauti leidimą dirbti grunto kasimo, iškasų bei pylimų tvirtinimo ir kitų darbų iškasose ir pylimuose vadovu gali asmenys, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Mokymosi metu besimokantieji įgis būtinų žinių apie grunto kasimo, iškasų bei pylimo tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.

Baigiamojo egzamino metu teorinės žinios vertinamos pagal šias kompetencijas: saugaus grunto kasimo ir iškasų bei pylimų tvirtinimo darbų, darbų sekos organizavimo bei saugaus įvairių darbų atlikimo iškasose bei pylimuose. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą asmenims, išduodamas nustatytos formos atestacijos pažymėjimas ir pažymėjimas (kodas 3106), suteikiantis teisę dirbti grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose vadovu.