Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

TERMINUOTOS DARBO SUTARTYS NAUJAJAME DARBO KODEKSE


BRANGSTA TERMINUOTOS DARBO SUTARTYS

Naujas darbo kodeksas ir lydimieji teisės aktai atneša daug pakeitimų ir naujovių  terminuotose darbo sutartyse.

Su darbuotojais, su kuriais liepos 1 dieną yra sudaryta terminuota darbo   sutartis, nepriklausomai ar ji sudaryta nenuolatinio ar nuolatinio pobūdžio darbams, nepriklausomai ar ji sudaryta iki naujo darbo kodekso įsigaliojimo ar po jo, didės nedarbo socialinio draudimo tarifas. Nuo liepos 1 d. nedarbo  socialinio  draudimo bendras tarifas bus 1.6 proc., o darbuotojams dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis jis dvigubėja, t.y.  bus 3,2 proc.  (1,6 proc. x 2).

Darbo kodeksasDarbdaviams per laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d. atsiranda prievolė pateikti duomenis Sodrai apie    visas galiojančias terminuotas darbo sutartis. Jeigu terminuotos darbo sutarties galiojimas baigiasi 2017 m. liepos 1 d. – 31 dienomis, duomenis reikės pateikti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki sutarties pabaigos.

TERMINUOTŲ DARBO SUTARČIŲ SUDARYMAS

Naujas darbo kodeksas, leis sudaryti su darbuotojais terminuotas darbo sutartis nenuolatinio ir nuolatinio pobūdžio darbams. Vis dėl to yra numatyta apsauga, kad nebūtų jomis piktnaudžiaujama – nuolatinio pobūdžio darbams, sudarytų terminuotų sutarčių skaičius negalės būti didesnis nei 20 procentų visų sudarytų darbo sutarčių skaičiaus. Šiuo atveju pirmiausiai reikės žiūrėti ar terminuota sutartis yra sudaryta nuolatinio pobūdžio darbams ir skaičiuoti visas (nesvarbu kokios rūšies, etato) darbo sutartis.

TERMINUOTOS DARBO SUTARTIES TERMINAS

2 metai

Šis terminas taikomas sudarant vieną darbo sutartį 2 metų terminui arba daugiau nei vieną darbo sutartį, kai tarp terminuotų darbo sutarčių toms pačioms pareigoms sudarymo terminas yra mažesnis nei 2 mėnesiai, tokiu atveju visų terminuotų darbo sutarčių bendra suma negali būti ilgesnė nei 2 metai.

2 metų terminas netaikomas, t.y. terminas gali būti ilgesnis nei 2 metai, jeigu darbuotojas priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio darbuotojo darbo vietą, pvz. kai sudaroma darbo sutartis, vietoje darbuotojo, kuris išėjęs vaiko priežiūros atostogų.

5 metai

Šis terminas skaičiuojamas, jei su tuo pačiu darbuotoju yra sudaromos terminuotos darbo sutartys skirtingoms darbo funkcijos atlikti ir tarp šių sutarčių nėra ilgesnio nei 2 mėnesių termino. Pavyzdžiui darbuotojas pagal terminuotą darbo sutartį 2 metus ėjo vairuotojo pareigas, nepraėjus 2 mėnesiams po darbo sutarties pasibaigimo buvo sudaryta terminuota 2 metų darbo sutartis sandėlininko pareigoms, o po šios sutarties nepraėjus 2 mėnesiams buvo sudaryta 1 metų terminuota darbo sutartis vadybininko pareigoms eiti.

TERMINUOTOS DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS

Terminuota darbo sutartis pasibaigia suėjus terminui. Vien termino suėjimas nereiškia, kad sutartis savaime nutrūksta, darbdavys vis tiek turi įforminti terminuotos darbo sutarties pasibaigimo faktą – pasirašyti įsakymą, padaryti įrašus darbo sutarties egzemplioriuose, pranešti Sodrai.

Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, jeigu darbo santykiai faktiškai tęsiasi daugiau kaip 1 darbdavio administracijos darbo dieną suėjus terminui. Naujas kodeksas skirtingai, nei dabar galiojantis, leidžia atleisti darbuotoją kitą administracijos darbo dieną po terminuotos darbo sutarties pasibaigimo dienos ir toks atleidimas nedaro sutarties neterminuotos.

Naujovė, kad terminuotoms darbo sutartims atsiranda įspėjimo terminai ir išeitinės išmokos.

Darbuotojo darbo stažas

Įspėjimo terminas

Išeitinė išmoka

1-2 metų

5 d.d.

-

2-3 metų

5 d.d.

1 VDU

3< metų

10 d.d.

1 VDU

 

Laiku neįspėjus darbuotojo, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui darbo užmokestį už kiekvieną termino pažeidimo dieną, bet ne daugiau kaip už 5  ar 10 darbo dienų, tačiau toks pažeidimas nebus laikomas pagrindu nenutraukti terminuotos darbo sutarties.