Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0001)


2019 m. rugpjūčio 7 d. UAB „SDG grupė“ ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį įgyvendinti projektą „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, skirtą UAB „SDG grupė“ ir Uždarosios akcinės bendrovės „SDG“ darbuotojų mokymui darbo vietoje.

Projekto tikslas - tobulinti  įmonių darbuotojų kvalifikacijas, specializuotas žinias, dalykines kompetencijas taikant praktines mokymo formas darbo vietoje pagal individualias neformaliąsias mokymo programas, parengtas nustačius specializuotų mokymų poreikį darbuotojams pagal jų atliekamas kasdienines funkcijas.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 125 155,27 Eur. Likusią dalį  reikiamų lėšų - 125 155,27 Eur – skiria pačios projekte dalyvaujančios įmonės. Projekto metu mokysis 95 darbuotojai, kurie patobulins savo kvalifikaciją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis -  2019 m. rugpjūčio 7 d.- 2021 m. rugpjūčio 7 d.