Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

KARTU RŪPINKIMĖS DARBUOTOJŲ SVEIKATA


Sveiki ir saugūs darbuotojai – tai svarbiausias įmonės turtas

Pasaulinės sveikatos dienos proga visą balandžio mėnesį SDG kviečia pasinaudoti išskirtinėmis nuolaidomis*:

 • Kūno sudėties analizės tyrimams
 • Nuotolinėms mankštoms
 • Aktualiausiems profesinės sveikatos srities mokymams
 • Kraujo tyrimams ir programoms

*Pateikus užsakymą balandžio mėnesį, paslaugos galės būti atliktos iki 2024-09-01

Daugiau informacijos:  sveikata@sdg.lt

SDG darbuotojų saugos ir profesinės sveikatos lyderis teikia profesinės sveikatos atstovavimo paslaugą bei padeda įmonių vadovams kurti sveikatai palankesnę darbo aplinką!

Teisės aktuose numatyta, kad tam tikros veiklos įmonėse privalo dirbti vienas arba daugiau profesinės sveikatos specialistų, tačiau jei šių specialistų nėra ar nepakanka, vadovas gali samdyti specialistus iš juridinio asmens.

SDG teikiamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos: 

 • Profesinės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas įmonėse pagal teisės aktų reikalavimus
 • Sveikatai palanki darbo vieta
 • Konsultacijos profesinės sveikatos klausimais
 • Mokymai profesinės sveikatos ir sveikos gyvensenos temomis
 • Sveikatingumo programos
 • Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai
 • Kraujo tyrimai ir programos, skiepijimas