Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

NAFTOS PERDIRBIMO TECHNOLOGINIŲ BEI GARO IR KARŠTO VANDENS VAMZDYNŲ OPERATORIAUS


Teorinio kurso 48 val. programoje vamzdynus aptarnaujantis personalas supažindinamas su "Garo ir karšio vandens vamzdynu įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių", bei naftos chemijos ir naftos perdirbimo pramonėje naudojamų technologinių vamzdynų taisyklių RD pagrindiniais reikalavimais. Teoriniame kurse stengiamasi supažindinti darbuotojus su vamzdynų sandara, armatūra, su­montuota juose, kontrolės matavimo prietaisais. Daugiausia dėmesio skiriama šių vamzdynų saugiam eksploatavimui, paleidimo ir stabdymo procesams. Aiškinamos hidraulinių smūgių atsiradimo priežastys, mokoma skaityti vamzdynų schemas.

Išklausę teorinį kursą, operatoriai siunčiami i nuolatinę darbo vietą gamybiniam mokymui. Šiam mokymui vadovauja patyręs aukštos kategorijos vamzdynų operatorius.

Baigę visą kursą operatoriai laiko egzaminą kvalifikacinėje komisijoje ir gauna profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimą, kuriuose nurodoma, kad operatoriui suteikiama teisė aptar­nauti technologinius bei garo ir karšto vandens vamzdynus.