Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

ATSARGIAI! NEBLAIVUS DARBUOTOJAS!


Nuo 2016 m. liepos 1 d. yra įtvirtinta, kad darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu – 0,2 promilės. Jeigu alkoholis vartotas darbdavio nurodymu ar jam leidus pagal gamybos proceso ar protokolo reikalavimus, darbuotojų biologinėse organizmo terpėse leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu – 0,4 promilės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu yra išskiriami darbuotojai, kurie vairuoja darbo funkcijų atlikimui taksi automobilius, mopedus, motociklus, triračius, keturračius, kitas transporto priemones, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, arba vežančių pavojinguosius krovinius darbuotojai, kuriems iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu negali būti didesnė kaip 0 promilių.

Kilus įtarimui, kad darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs (esant požymiams: iš burnos sklinda alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai ir pan.) darbuotojas privalo būti nedelsiant nušalinamas nuo darbo. Lietuvos aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad ši norma iš esmės suformuluota ne kaip darbdavio teisė, bet kaip pareiga, kurią privalu vykdyti. Vadovaujantis Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka turi būti numatyta kolektyvinėje sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose.

Siekiant patikrinti ar darbuotojas yra neblaivus, tai padaryti galima su metrologiškai patikrintomis specialiomis techninėmis priemonėmis (alkotesteriais ir kt.) arba atliekant medicininę apžiūrą.  Dėl techninių priemonių naudojimo privalo būti susitarta darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse, o tokio susitarimo nesant, techninės priemonės galėtų būti naudojamos tik esant darbuotojo sutikimui. Darbuotojų tikrinimo atvejai, kai nustatomas neblaivumas, privaloma registruojami tam skirtuose žurnaluose.

Jei darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai, laikoma šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, už kurį darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta be įspėjimo.

 

Administracinė atsakomybė.

 

Darbdavio atsakomybė

ATPK

Baudos dydis EUR

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo

4112 str.

144 – 434

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo, dirbančio pavojingus darbus, nenušalinimas nuo darbo

4112 str.

579 – 1448

Darbuotojo atsakomybė

 

 

Darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas, kai pavojingus darbus atlieka neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą

41 str.

86 – 289

Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba darbui pasibaigus, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą

4112 str.

28 – 80 

Nuorodos į teisės aktus:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos.