Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

NUO 2018-01-01 KEIČIASI ELEKTRONINĖS GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS SISTEMA


NUO 2018-01-01 KEIČIASI ELEKTRONINĖS GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR ATLIEKŲ APSKAITOS SISTEMA

 

Aplinkos ministerija įgyvendino 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ lėšomis finansuotą projektą „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“. Projekto metu buvo sukurta ir įdiegta Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (toliau – GPAIS), kuri Lietuvos Respublikoje pradėjo veikti nuo 2018 m. sausio 1 d. Siekiant, kad verslui būtų lengviau prisitaikyti prie GPAIS, duomenis į minėtą sistemą galima suvesti iki 2018 m. birželio 30 d.

Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos tikslas – gaminių, pakuočių ir atliekų (GPA) apskaitos duomenų surinkimas, analizė ir kontrolė. Per sistemą bus vykdoma atliekų susidarymo, tvarkymo, gaminių ir pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaita ir tvarkomi kiti GPA apskaitos duomenys, taip pat GPAIS bus naudojamas kaip gamintojų ir importuotojų sąvadas. GPAIS funkcijos apima ataskaitų ir kitų dokumentų pateikimo, ataskaitų tikrinimo, duomenų analizės ir apdorojimo bei kitus procesus. Sistema skirta palengvinti administracinę naštą, vykdant gaminių tiekimo apskaitą rinkai ir teikiant pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos ataskaitas, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, alyvų gamintojams bei importuotojams. Dauguma apskaitos procesų bus automatizuoti, kitaip tariant, GPAIS pati atliks nemažai veiksmų, kuriuos dabar atlieka įmonės.

Svarbu žinoti, kad GPAIS bus privaloma verslui:

 • gamintojams ir importuotojams, pvz.: pakuočių gamintojai, pakuočių importuotojai, gaminių (oro filtrai, kuro filtrai, tepalo filtrai, amortizatoriai, alyva, M1, N1 kl. transporto priemonės, baterijos ir akumuliatoriai, elektros ir elektroninė įranga) importuotojai ir kt.;
 • gamintojų ir importuotojų organizacijoms, pvz.: pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacija, gaminių gamintojų ir importuotojų organizacija;
 • užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriui;
 • įmonėms, vykdančioms atliekų susidarymo apskaitą, pvz.: įmonės, kurių veiklai reikalingas TIPK ar Taršos leidimas, įmonės, kurių veikloje susidaro pavojingos atliekos ar 12 t/m. nepavojingų atliekų, įmonės, kurios vykdo transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, įmonės, kurios importuoja pakuotes ir sunaudoja jas savoms reikmėms ir kt.;
 • atliekų tvarkytojams, pvz.: įmonėms, kurios vykdo atliekų tvarkymo veiklą.

Per pereinamąjį laikotarpį įmonėms rekomenduojama:

 • Užsiregistruoti GPAIS sistemoje;
 • Pasiskirti atstovaujantį asmenį GPAIS sistemoje;
 • Užregistruoti atliekų susidarymo vietą;
 • Užsiregistruoti gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • Peržiūrėti ir patvirtinti atliekų tvarkymo vietas, tvarkomas atliekas ir licencijas;
 • Suvesti atliekų, medžiagų ir daiktų likučius;
 • Pridėti naujas atliekų tvarkymo sutartis;
 • Sukurti atliekų svorio nustatymo metodiką;
 • Užpildyti atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos duomenis;
 • Užpildyti pakuočių prekinių vienetų sąrašą;
 • Užpildyti pakuočių ir (ar ) gaminių apskaitos duomenis.