Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Ar darbdaviai pasiruošę atšalusiems orams?


Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus kiekvienam darbuotojui nepriklausomai nuo oro sąlygų turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos.

Darbuotojai, kurių nuolatinė darbo vieta yra patalpose, dirbantys lengvą, daugiausiai sėdimą darbą  šildymo laikotarpiu temperatūra turi būti nuo 20ºC iki 24ºC.

Darbuotojams, kurių darbo aplinka yra žemesnė kaip minus 10°C, dirbantiems lauke arba nešildomose patalpose darbdavys privalo suteikti ne trumpesnes kaip 10 minučių specialias pertraukas ne rečiau kaip kas pusantros valandos. Darbuotojams šios pertraukos suteikimo tikslas yra sušilti, todėl darbdaviams rekomenduojama suteikti šildomą poilsio vietą, kurioje taip pat būtų galimybė pasidaryti šilto gėrimo. Specialiosios pertraukos įeina į darbuotojo darbo laiką ir privalo būti apmokėtos. Specialiųjų pertraukų skaičius, trukmė ir poilsio vieta, atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas, nustatomi kolektyvinėse sutartyse bei darbo tvarkos taisyklėse.

Papildomai darbdavys privalo nemokamai darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui dirbančiam medkirčiui – šilti batai,  nuimami kapliukai, apsaugantys nuo paslydimo ant ledo, sniego ar slidaus paviršiaus, pašiltinta striukė, kombinezonas, pašiltinta kepurė ir pirštinės.

Atsižvelgiant į oro sąlygas, trukdančias saugiai atlikti darbus, darbdavys nedelsiant privalo juos stabdyti. Pavyzdžiui, esant pūgai neleisti medkirčiams kirsti medžių. Tokiu atveju darbdavys, siekdamas užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbe, turi teisę perkelti darbuotojus į darbo sutartimi nesulygtą darbą toje pačioje įmonėje arba į kitą toje pačioje vietovėje esančią įmonę. Draudžiama perkelti darbuotoją į tokį darbą, kuris neleistinas dėl sveikatos būklės. Nesant darbo kitose darbo vietose, kur darbuotojas gali saugiai dirbti darbdavys privalo skelbti prastovą.

Žiemos metu taip pat darbuotojams, klientams atsiranda didesnė rizika paslysti, todėl darbdaviai privalo nepamiršti tinkamai nuvalyti, pabarstyti priėjimus prie patalpų, jų teritorijoje esančias aikšteles. Šiek tiek atšilus orams reikia perspėti darbuotojus, kad jie būtų atidūs eidami greta pastatų dėl sniego nuošliaužų nuo stogo ir krentančių varveklių.