Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko


Programos paskirtis – apmokyti ir parengti garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C ) katilų, kūrenamą kietu ir skystu kuru, kūriką tinkamai ir saugiai eksploatuoti šiuos katilus, pagalbinius katilinės įrenginius, apsaugos, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus.

Programa sudaryta iš teorinio mokymo dalykų ir praktinės veiklos. Teorinio mokymo metu besimokantieji išsiaiškina apie garo ( iki 0,05 MPa ) ir vandens šildymo (iki 110° C ) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru konstrukciją, veikimą, reikalavimus saugiam jų eksploatavimui ir priežiūrai, būdingus katilų gedimus ir darbo sutrikimus. Įsisavina kūriko veiksmų tvarką, kai katilai įjungiami ir išjungiami, kai tikrinamas katilų, jų įrenginių bei įtaisų veikimas, kai pastebima avarijos grėsmė. Susipažįstama su katilinėje vedama dokumentacija ir jos pildymu.

Praktinis mokymas , vadovaujantis šia programą vykdomas pramonės įmonėje arba kitoje organizacijoje, kuri sudaro geras sąlygas reikalingą įgūdžių įsisavinimui kūrenant garo (iki 0,05 MPa ) ir vandens šildymo (iki 110° C ) katilus. Jo metu išmoksta savarankiškai prižiūrėti garo ir vandens šildymo katilus veikiančioje katilinėje.