Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Antikorupcijos vadybos sistema


Korupcija – plačiai paplitęs reiškinys, kuris kelia didelį socialinį, moralinį, ekonominį ir politinį susirūpinimą, kenkia geram valdymui, stabdo plėtrą, kenkia žmogaus teisėms ir iškraipo konkurenciją. Dėl jos taip pat didėja verslo sąnaudos, atsiranda netikrumas dėl komercinių sandorių, didėja poreikių ir paslaugų kainos bei prarandamas pasitikėjimas institucijomis. Trukdoma sąžiningam bei efektyviam rinkos veikimui.

   Aktyviai kovoti turi verslas, viešasis sektorius ir pati visuomenė. To galima pasiekti verslui ir viešajam sektoriui įsipareigojant kurti skaidrumo, sąžiningumo, atvirumo ir atitikties antikorupcinei vadybos sistemai kultūrą, atitinkančiai standarto ISO 37001:2016 reikalavimus. Ši vadybos sistema gali būti taikoma mažose, vidutinėse ir didelėse visų sektorių, įskaitant viešąjį, privatų ir ne pelno sektorius, organizacijose.

   Antikorupcinė vadybos sistema įmonėje padės:

  • užtikrinti korupcijos prevenciją,
  • įgyvendinti kovos su korupcija valdymo sistemą ar sustiprinti esamus valdymo elementus,
  • sukurti ar sustiprinti įvaizdį tarp verslo partnerių ar investuotojų,
  • efektyviai atlikti vidinius ir išorinius korupcijos tyrimus.

 

Norinčius giliau susipažinti su naujuoju antikorupcijos standartu, sužinoti jo naudą įmonės/organizacijos veiklai, apmokyti darbuotojus atpažinti korupcijos apraiškas savo aplinkoje kviečiame išklausyti 4 val. mokymo programą „Kova su korupcija – visi esame jos dalis“. Mokymų metu jūsų darbuotojai sužinos:

  • kas yra korupcija,
  • kokios korupcijos keliamos rizikos ir pasekmės,
  • korupcijos teisinis reglamentavimas ir atsakomybės,
  • aukščiausių vadovų vaidmuo antikorupcinėje veikloje,
  • antikorupcinės veiklos ir prevencijos organizavimas įmonėje,
  • kokiuose įmonės dokumentuose tai privalo atsispindėti.

Vadybos sistemų departamentas, vadybos.sistemos@sdg.lt