Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBO TARYBOS (II DALIS)


Pasirengimas darbo tarybos rinkimams

Darbdavio sudarytos rinkimų komisijos pagrindinė funkcija – organizuoti darbo tarybos rinkimus. Komisijos susitikimai yra protokoluojami, kuriuose įrašomi dalyvaujantys komisijos nariai, darbotvarkės klausimai, priimti sprendimai.

Nariai ne vėliau kaip per septynias dienas nuo rinkimų komisijos sudarymo dienos privalo susirinkti į pirmą posėdį, kuriame iš savo narių išsirenka pirmininką ir aptaria  rinkimų organizavimo klausimus, pvz. rinkimų datos nustatymas ir pan. Iki 2017 m. liepos 1 dienos galiojusiame LR darbo tarybų įstatyme buvo numatyta pareiga rinkti ir sekretorių, kurio pareiga buvo dokumentų tvarkymas ir posėdžių protokolavimas. Nors naujame kodekse yra kalbama tik apie pirmininko rinkimus, tačiau rinkimų komisijos nariai gali išsirinkti ir sekretorių, paskiriant konkrečias pareigas. Taip pat komisija susitikimo metu gali kiekvienam iš narių paskirti atlikti tam tikrą užduotį, pavyzdžiui vieną iš narių įpareigoti atspausdinti rinkimų biuletenius, kitą narį - įmonėje  pakabinti informaciją apie kandidatų siūlymą ir pan.

Rinkimų komisija privalo informuoti darbuotojus iki kada, kur ir kas gali pateikti kandidatų į darbo tarybas siūlymus, kandidatų sutikimus. Informacija darbuotojams įprastai paskelbiama skelbimų lentose, išsiunčiant kiekvienam darbuotojui jo darbiniu elektroniniu paštu ar įkeliant į įmonės bendrai naudojamą elektroninę erdvę. Svarbiausiai darbuotojus informuoti tokiu būdu, kad ši informacija būtų prieinama kiekvienam darbuotojui.

Reikalavimai kandidatams į darbo tarybas ir  kas gali juos siūlyti:

Kandidatai

Gali būti renkami:

  • sulaukę 18 m., 6 mėn. stažas;
  • davę sutikimą būti renkamam į darbo tarybas.

Negali būti renkami:

  • įmonės vadovas;
  • darbo tarybos rinkimų komisijos nariai.

Kandidatų siūlymas

Siūlo kandidatus:

  • darbuotojai, turintys 3 mėn. stažą;
  • 1 darbuotojas gali siūlyti vieną kandidatą;
  • darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris profesinės sąjungos narius.

 

Visų kandidatų sąrašas, atitinkantis keliamus reikalavimus, turi būti sudarytas ne vėliau kaip likus keturiolikai dienų iki darbo tarybos rinkimų dienos. Jeigu pasiūlytų kandidatų skaičius yra lygus renkamos darbo tarybos narių skaičiui arba mažesnis už šį skaičių, rinkimų komisija nustato papildomą laiką, per kurį galima siūlyti papildomus kandidatus. Šiuo atveju kandidatus pakartotinai gali siūlyti ir tie darbuotojai, kurie jau yra pasiūlę savo kandidatus. Jeigu per papildomą laiką nepasiūloma pakankamai kandidatų į darbo tarybos narius, rinkimų komisija surašo ir viešai paskelbia protokolą, kad darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais. Jei yra pakankamas kandidatų skaičius – vyksta darbo tarybos rinkimai.

UAB „SDG“ teisės departamento vadovė Evelina Jasaitė