Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse programa


Mokymo programos trukmė – 20 akademinių valandų.

Mokymo programos tikslas – asmenims, siekiantiems dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, baigusiems mokymą atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams.

Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse, taip pat, būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, teisės aktų nustatytais atvejais vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse.