Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBO TARYBOS (I DALIS)


Darbdavio žingsniai turėti darbo tarybą

Įsigaliojus naujam darbo kodeksui atsirado pareiga  kai kurioms įmonėms turėti darbuotojų atstovą – darbo tarybą. Pirmiausiai įmonei reikia įvertinti ar jai yra privaloma darbo taryba ar ne.

Darbo taryba privaloma, kai vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau. Įmonėje veikiant profesinei sąjungai, reikia žiūrėti kiek jos narių sudaro visų įmonės darbuotojų skaičiaus. Jei profesinės sąjungos narių yra daugiau kaip 1/3 visų įmonės darbuotojų, tokiu atveju darbo taryba nėra renkama ir jos funkcijas perima profesinė sąjunga. Reikia atkreipti dėmesį, kad yra skaičiuojami nariai, kurie priklauso tik įmonės lygmeniu veikiančioje profesinėje sąjungoje, į šį skaičių neįeina, pavyzdžiui darbuotojas priklausantis tik šakinei profesinei sąjungai.

Profesinė sąjunga

Darbuotojų skaičius

mažiau kaip 20 darbuotojų

20 ir daugiau darbuotojų

nėra

-

darbo taryba privaloma

yra narių yra mažiau kaip 1/3  visų įmonės darbuotojų

-

darbo taryba privaloma

yra narių yra daugiau kaip 1/3 visų įmonės darbuotojų

-

-


Rinkimų komisiją darbdavys privalo sudaryti ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d., išskyrus, jei pareiga turėti darbo tarybą atsirado vėliau nei 2017 m. liepos 1 d., tokiu atveju rinkimų komisija turi būti sudaryta per 2 savaites.Įmonei įvertinus, kad darbo taryba turi būti, darbdavys įsakymu privalo sudaryti rinkimų komisiją, kurios narių skaičius yra nuo 3 iki 7 (koks bus skaičius darbdavys pats nusprendžia, nepriklausomai nuo įmonės dydžio ar apn.). Vienintelis reikalavimas minėtai komisijai yra tai, kad joje negali būti daugiau kaip 1/3 darbdavio administracijos pareigūnų.  Pavyzdžiui įmonės vadovas paskyrė 6 darbuotojus rinkimų komisijos nariais, iš kurių ne daugiau kaip 2 gali būti administracijos pareigūnai, tačiau jų gali ir nebūti. Administracijos pareigūnai tai darbuotojai, kurie turi teisę pagal savo kompetenciją duoti privalomus vykdyti nurodymus sau pavaldiems darbuotojams.

Toliau darbo tarybų rinkimus vykdo rinkimų komisiją, o darbdavio pareiga lieka sudaryti sąlygas, netrukdyti rinkimams vykti.

 

UAB „SDG“ teisės departamento vadovė Evelina Jasaitė