Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Elektros įrenginius montuojančių specialistų, darbininkų


Mokymo programa skirta suteikti žinių elektrotechnikos darbuotojams (apsaugos nuo elektros kategorijos AK, VK, PK) montuoti, bandyti, derinti, paleisti elektros įrenginius.

Mokytis gali inžinerinių kategorijų specialistai - ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą; darbininkų kategorijų darbuotojai - pagal užimamas pareigas arba faktiškai atliekamą darbą nustatyti energetikos veiklos srityje.

Mokymo trukmė – 20 val.