Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

5 AKTUALIAUSI DARBO SANTYKIŲ PAKEITIMAI 2020 METAIS


Svarbiausi pakeitimai darbo santykiuose 2020 metais.

1. Nuo 2020-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo yra didinamas minimaliosios mėnesinės algos dydis nuo 555 Eur iki 607 Eur, minimalusis valandinis atlygis didėja nuo 3,39 Eur iki 3,72 Eur .

Darbo sutarties keitimas yra privalomas, dėl teisės akto pakeitimo, jeigu darbuotojo darbo užmokestis buvo mažesnis nei 607 Eur dirbant pilnu etatu. Jeigu darbo sutartyje yra nurodyta, kad darbo užmokestis yra „Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis“ ar „valandinis darbo užmokestis“, tai keisti darbo sutarčių atskirai nereikės.

 

2.   Nuo 2020-01-01 įsigalioja Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visi darbuotojams mokami dienpinigiai bus neapmokestinami tik tuo atveju, jeigu darbuotojo darbo užmokestis bus ne mažesnis nei minimali mėnesinė alga, padauginta iš koeficiento 1,65.

Tai reiškia, kad darbdaviai, siekdami, jog visa darbuotojui išmokama dienpinigių suma būtų neapmokestinta, turės nustatyti ne mažesnį nei 1001,55 Eur dydžio darbo užmokestį arba ne mažesnį nei 6,138 Eur valandinį atlygį.

Taip pat komandiruotės į užsienį metu vieneto vadovo arba individualios įmonės savininko, tikrojo ūkinės bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negalės būti didinama100procentų(taikoma apskaičiuojant2020metųirvėlesniųmokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną).

 

3. Nuo 2020-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 str. pataisa, pagal kurią tėtis gimus vaikui galės pasinaudoti tėvystės atostogomis (30 k.d.) iki kol vaikui sueis 1 metai.

Iki pakeitimo buvo numatyta „iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka šeši mėnesiai).“ 

 

4. Nuo 2020-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 str. papildymas, pagal kurį atsiranda papildoma šventinė diena lapkričio 2-oji – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena.

 

5. Nuo 2020 m. liepos 1 d. visais atvejais pradedama taikyti DK 127 str. 5 ir 6 d. nustatyti ribojimai, t.y., kad teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, nebent būtų nustatyta, kad darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.