Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovų, filialų vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje


Mokymo programa skirta suteikti žinių elektrotechnikos darbuotojams (apsaugos nuo elektros kategorijos AK) organizuoti elektros įrenginių eksploatavimą.

Mokymo programa sudaryta iš trijų M1, M2 ir M3 modulių. M1 – bendrosios žinios bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. M2 – elektrotechnikos darbuotojas eksploatuojantis elektros įrenginius iki 1000 V įtampos. M3 – elektrotechnikos darbuotojas eksploatuojantis elektros įrenginius iki 110 kV įtampos.

Besimokantys asmenys, išklausę bendrą modulį M1 – bendrosios žinios bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, pasirenka antrą (M2 iki 1000 V) arba trečią (M3 iki 110 kV) modulį atsižvelgiant į eksploatuojamų vartotojo elektros įrenginių įtampą.

Mokytis gali ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą.