Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DUJŲ SISTEMŲ KONTROLĖS, MATAVIMO PRIETAISŲ IR AUTOMATIKOS EKSPLOATAVIMO VADOVO MOKYMO PROGRAMA


Programa skirta paruošti dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbų vadovus.

Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbų vadovai reikalingi dujų tiekimo ir vartojimo įmonėms organizuoti šių prietaisų ir automatikos eksploatavimą.

Darbų vadovai išmoksta teisingai ir saugiai organizuoti dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbus.

“Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbų vadovo'’ mokymo programa skirta mokyti asmenis, turinčius aukštos kvalifikacijos (AK) aukštesnįjį elektrotechninį išsilavinimą.

Programoje numatyta didesnė teorinio mokymo dalis (88 val.), praktiniams įgūdžiams įgyti skirta nedidelė programos trukmės dalis (24 val.).

Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir išlaikiusiems egzaminą, išduodami valstybės pripažinti mokymo programos baigimo pažymėjimai, (kodas 3106).

Asmenys, turintys baigimo pažymėjimą, gali dirbti dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbų vadovais ir atlikti pavojingus darbus su dujomis bet kurioje dujas tiekiančioje įmonėje.

Asmenys, baigę mokymus žinos:

  • Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos paskirtį, konstrukcijas, veikimo principus, jų eksploatavimo instrukcijas.
  • Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbus reglamentuojančių norminių dokumentų (taisyklių, reglamentų, instrukcijų) reikalavimus ir darbų atlikimo tvarką.
  • Veiksmus, atsiradus pavojingoms (ekstremalioms) situacijoms (dujų nutekėjimams, gaisrams ir kt.), dujinių įrenginių, prietaisų gedimams.
  • Su darbine veikla susijusius teisinius aktus ir darbų dokumentavimą.
  • Darbu, priešgaisrinės ir elektros saugos, darbo higienos reikalavimus.

Asmenys, baigę mokymus mokės:

  • Organizuoti ir vykdyti dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų bei automatikos eksploatavimą.
  • Teisingai naudotis dujų sistemų grafine dokumentacija (projektais, išpildymo brėžiniais).
  • Teisingai naudotis kontrolės ir matavimo prietaisais.
  • Teisingai naudotis individualiomis saugos priemonėmis.
  • Suteikti pirmąją pagalbą įvairių sveikatos pakenkimų atvejais (užtroškus dujomis ar apsinuodijus jų degimo produktais, nudegus, nutrenkus elektros srovei ir kt.), daryti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą.