Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DEGIŲJŲ DUJŲ BEI DEGUONIES NAUDOJIMO ŪKINĖMS REIKMĖMS OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA


Programos paskirtis - apmokyti ir parengti operatorių, kuris saugiai naudotų degiąsias dujas bei deguonį ūkinėms reikmėms įmonėje.

Mokymo programa skirta asmenims, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą. Mokytis gali asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus, pasitikrinę sveikatą ir gavę atitinkamą medicininę pažymą.

Programa sudaryta iš teorinio ir praktinio mokymo. Teorinio mokymo metu besimokantieji išsiaiškina apie degiųjų dujų bei deguonies naudojamos ūkinėms reikmėms reikalingos įrangos veikimą, reikalavimus saugiam jų eksploatavimui ir priežiūrai, būdingus gedimus ir darbo sutrikimus, įsisavina veiksmų tvarką, kai pastebima avarijos grėsmė, susipažįsta su vedama dokumentacija ir jos pildymu.

Praktinis mokymas vykdomas pramonės įmonėje ar kitoje organizacijoje, kuri sudaro geras sąlygas įgūdžių įsisavinimui naudojant degiąsias dujas bei deguonį ūkinėms reikmėms.

Mokymo trukmė 2 savaitės (72 val.). Išklausę visą teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis, asmenys laiko baigiamąjį egzaminą, susidedantį iš teorinio egzamino ir praktinio bandomojo darbo atlikimo. Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas ar egzamino bilietų klausimai iš programoje minimų veiklos sričių. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.