Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Rekomendacijos, kaip elgtis gavus pranešimą apie sprogmenis


Teikiame informaciją pagal naujausias policijos rekomendacijas, kaip reikia elgtis gavus pranešimą apie sprogmenis. 

1. Gavus pranešimą el. paštu.

  • Neskubėkite evakuoti žmonių ir nutraukinėti veiklos – pirmiausia pasitarkite su policija informacijos telefonu 8 700 60 000. Atsiliepę konsultantai patars, kaip elgtis ir kokius veiksmus būtina atlikti. 

 

2. Jeigu turite pagrindo įtarti, kad grėsmė yra reali

  • Atkreipiame dėmesį, kad jei po tokio grasinančio el. laiško, apžiūrėję patalpas, ar teritoriją, radote bet kokį įtartiną objektą, tuomet nedelsiant skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Skambinant skubiu pagalbos telefonu 112 ir esant dideliam skambučių srautui, jūs automatiškai galite būti nukreipti policijos informacijos telefonu, kur gausite tolimesnes rekomendacijas.

 

3. Kaip teisingai pranešti apie grasinantį el. laišką?

  • Paskirti vieną atsakingą žmogų, kuris turi paskambinti ir pranešti policijai. Neskambinti iš vienos įstaigos 5 ar 6 žmonėms!
  • Surinkus numerį, kantriai laukti, kol atsilieps operatorius. Jei reikės, net kelias minutes. Svarbiausiai nenutraukti skambučio ir nerinkti numerio iš naujo!

 

Daugiau informacijos: https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/naujos-policijos-rekomendacijos-gavus-grasinanti-pranesima-nenutraukti-veiklos-o-konsultuotis-su-pareigunais

 

Taip pat primename, kad vadovaujantis LR Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo (1998 m. gruodžio 15 d. Nr. VIII-971) 14 straipsnio 1 p.:

Kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai atsako už pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms savo vadovaujamoje įstaigoje ar ūkio subjekte.

 

Kaip tinkamai pasirengti tokioms situacijoms?

  • Pirmiausia tinkamai identifikuoti galimus pavojus, juos įvertinti ir esant poreikiui parengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.
  • Vadovaujantis parengtu planu organizuoti ir vykdyti civilinės saugos mokymus ir pratybas darbuotojams su praktiniais patarimais kaip elgtis ir ką daryti tam tikromis situacijomis.

 

SDG civilinės saugos specialistai:

•             Rengia civilinės saugos dokumentaciją (Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, mokymo tvarkos aprašas, mokymo planas ir kt.);

•             Organizuoja ir vykdo civilinės saugos pratybas (stalo/funkcines)

•             Veda civilinės saugos mokymus

•             Konsultuoja civilinės saugos klausimais

 

Kartu rūpinkimės darbuotojų saugumu!