Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Mūsų kolegė – Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkė


 

UAB „SDG“ personalo vadovė Aušra Kerzienė 2018 m. balandžio 24 d., pirmajame Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos posėdyje  išrinkta pirmininke. Į Trišalę tarybą ją delegavo Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atstovauti darbdavius. 

Aušra Kerzienė nuo 2011 metų aktyvi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kauno personalo vadovų klubo narė, o nuo 2013 metų išrinkta šio klubo valdybos pirmininke.

Taryba yra sudaryta lygiateisės trišalės partnerystės pagrindu ir vykdo jai Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymu.

 

Tarybos vykdo šias funkcijas:

 1. Svarsto ir teikia pasiūlymus teritorinėms darbo biržoms dėl:
  1. gyventojų užimtumo ir darbo rinkos būklės klausimų Įstaigos aptarnaujamoje teritorijoje bei jiems turinčių įtakos veiksnių, problemų sprendimo;
  2. lėšų, reikalingų užimtumo rėmimo priemonėms ir darbo rinkos paslaugoms finansuoti, Įstaigai išlaikyti ir jos veiklai vykdyti, poreikio;
  3. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir efektyvumo didinimo;
  4. užimtumo didinimo programų įgyvendinimo;
  5. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo;
  6. dvišalės ir trišalės partnerystės galimybių, sprendžiant socialines, ekonomines ir užimtumo problemas, socialinės partnerystės vystymo;
  7. teisės aktų, reglamentuojančių užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, tobulinimo;
  8. Įstaigos veiklos ataskaitų ir jos veiklos tobulinimo;
  9. darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumo Įstaigos aptarnaujamoje teritorijoje;
  10. grupės darbuotojų atleidimo padarinių švelninimo priemonių taikymo;
  11. pavaldžių įstaigų metinių veiklos tikslų ir uždavinių nustatymo, lėšų šiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti skyrimo.
 2. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 Džiaugiamės SDG įmonių grupės personalo vadovės pasiekimu ir linkime sėkmės prisiimant naujus iššūkius ir sprendžiant aktualius klausimus.