Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

TECHNOLOGINIŲ DUJAS DEGINANČIŲ IRENGINIŲ OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA


Mokymo programa skirta paruošti technologinių dujas deginančių įrenginių operatorius įmonėms, vartojančioms dujas technologinėms reikmėms.

Įmonėms reikalingi specializuoto profilio darbininkai (operatoriai) dujas deginančių įrenginių eksploatavimui.

Operatoriai išmoksta teisingai ir saugiai valdyti ir prižiūrėti įvairius technologinius dujas deginančius įrenginius (kepimo, stiklo lydymo, bitumo šildymo krosnis, asfaltbetonio gamybos agregatus, ir kt).

Dujas deginančių įrenginių operatorių mokymo programa skirta mokyti asmenis, turinčius pradinės kvalifikacijos (PK) šaltkalvystės parengimą.

Programoje numatyta teorinio mokymo dalis -76 val., praktiniams įgūdžiams įgyti skirta 40 val.

Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir išlaikiusiems egzaminą, išduodami valstybės pripažinti mokymo programos baigimo pažymėjimai, kodas 3106.

Asmenys, turintys baigimo pažymėjimus, gali dirbti technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriais bet kurioje įmonėje, turinčioje technologinius dujas deginančius įrenginius.

Baigęs mokymo programą asmuo žinos:

 • Dujų sistemų technologinių įrenginių (vamzdynų, dujų reguliavimo punktų, dujinių įrenginių, kontrolės matavimo prietaisų ir kt.) paskirtį, konstrukcijas bei veikimo principus.
 • Dujų įrenginių eksploatavimą reglamentuojančių norminių dokumentų (taisyklių, reglamentų, instrukcijų) reikalavimus ir darbų atlikimo tvarką.
 • Dujinių įrenginių valdymo ir eksploatavimo (techninės priežiūros, matavimų, gedimų diagnostikos bei remonto) darbų technologijas.
 • Veiksmus, atsiradus pavojingoms (ekstremalioms) situacijoms (dujų nutekėjimams, gaisrams, įrengimų gedimams ir kt.).
 • Darbų ir priešgaisrinės saugos, pavojingų darbų su dujomis vykdymo, elektros saugos, darbo higienos reikalavimus.
 • Baigęs mokymo programą asmuo žinos:
 • Teisingai ir saugiai atlikti dujinių įrenginių valdymo ir eksploatavimo darbus.
 • Teisingai taikyti darbų technologines instrukcijas.
 • Teisingai naudotis kontrolės-matavimo prietaisais.
 • Teisingai naudotis individualiomis saugos priemonėmis, jas prižiūrėti.
 • Suteikti pirmąją pagalbą įvairių sveikatos pakenkimų atvejais (užtroškus dujomis ar apsinuodijus jų degimo produktais, nudegus, nutrenkus elektros srovei ir kt.), daryti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą.