Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

GARO IR KARŠTO VANDENS VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

Patalpinta: 2016-06-07 08:36:15


Garo ir karšto vandens vamzdynai yra potencialiai pavojingi įrenginiai, kuriems prižiūrėti savininkas privalo skirti apmokytus darbuotojus. Mokymo programos tikslas - parengti garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistrą, kuris mokėtų saugiais darbo metodais, patikimai, efektyviai ir saugiai eksploatuoti garo ir karšto vandens vamzdynus, tikrinti jų techninę būklę, pastebėti ir suprasti jų veikimo sutrikimus ar avarijas, tinkamai organizuoti vamzdynų remonto darbus.

Kadangi garo ir karšto vandens vamzdynai yra potencialiai pavojingi įrenginiai, todėl juos eksploatuoti gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, apmokyti pagal šią mokymo programą ir atestuoti. Mokytis priimami asmenys, atitinkantys mokymo programoje nustatytus reikalavimus, pasitikrinę sveikatą ir turintys galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie tinkamumą šiam darbui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1- 291 patvirtintu Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašu, perkaitinto ir sotaus vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai, kurių sąlyginis skersmuo (DN) didesnis kaip 100 mm ir kuriuose slėgis didesnis kaip 16 barų, registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, o mažesnių parametrų vamzdynus registruoja vamzdynų savininkas. Apmokyti Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistrai galės prižiūrėti eksploatuojamus garo ir karšto vandens vamzdynus, esančius ne tik šilumos ir elektros gamybos ir tiekimo įmonėse, bet ir pramonės bei visuomeninės paskirties objektuose.

Mokymo programoje numatyta 32 valandos teoriniam mokymui, 8 valandos praktiniam mokymui bei 8 valandos praktinei savarankiškai užduočiai parengti.

Mokymosi rezultatai įvertinami egzaminu, kuris apima teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimą. Teorinės žinios tikrinamos testu, kurio klausimai yra sudaryti iš baigiamojo vertinimo dalyje nurodytų mokymosi pasiekimų. Baigusiems mokymo programą ir atestuotiems asmenims išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106).