Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Teisinės paslaugos


Darbo teisė

Rengiame darbo teisės dokumentus, pagal poreikį atsižvelgiant į Lietuvos, Estijos arba Latvijos teisės aktus ir teisminę praktiką:

 • Darbo sutartis;
 • Darbo tvarkos taisyklės;
 • Pareiginiai nuostatai;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
 • Kolektyvinė sutartis;
 • Konfidencialumo sutartis ar konfidencialios/komercinės (gamybinės) paslapties sąrašas, naudojimo tvarka;
 • Nekonkuravimo sutartis;
 • Etikos kodeksas;
 • Automobilių naudojimo tvarka;
 • Priedų mokėjimo tvarka;
 • Kiti darbo santykius reglamentuojantys dokumentai.

Atliekame personalo, darbo santykių auditus.

Konsultuojame darbuotojų priėmimo, atleidimo kitais darbo teisės, valstybės tarnybos klausimais.

Rengiame dokumentus, atsiliepimus, esant teisiniam ginčui darbo ginčų komisijoje, teisme.

Teikiame Lietuvos, Estijos ar Latvijos darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų analizę, nurodant teisės aktus reguliuojančius konkrečią sritį ar reguliavimo nuostatas.

Įmonių teisė

 • Įmonių steigimas;
 • Prašymų įregistruoti prekių ženklą rengimas;
 • Įmonių reorganizavimas, teisinės formos keitimas;
 • Įstatų keitimas ( dėl valdymo organų funkcijų pasikeitimo, įstatinio kapitalo didinimo, įstatinio kapitalo mažinimo, valiutų iš litų į eurus pakeitimo);
 • Pretenzijų ir kitų raštų rengimas;
 • Įmonės likvidavimas, bankroto bylos kėlimas;
 • Lietuvos, Estijos ar Latvijos teisės aktų konkrečioje srityje analizė, nurodant teisės aktus reguliuojančius konkrečią sritį ar reguliavimo nuostatas (pavyzdžiui darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, mokesčių teisės, licencijavimo srities teisės aktų analizė);
 • Pranešimų apie naujus teisės aktus, teisės aktų pasikeitimą teikimas. Atsiunčiamos teisės aktų nuorodos, pateikiami teisės aktų sulyginimai, išskiriant pasikeitusias nuostatas.

Sutarčių teisė

 • Parengiame komercines sutartis (pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo, rangos ir t.t.);
 • Parengiame nekilnojamojo turto nuomos, pirkimo-pardavimo sutartis;
 • Teikiame sudarytų sutarčių teisinę analizę, rekomendacijas;
 • Konsultuojame dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo;
 • Parengiame darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos sutartines sąlygas, jas analizuojame.

Asmens duomenų apsauga

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, UAB „SDG“ teikia šias su asmens duomenimis susijusias paslaugas:

 • Konsultavimas, įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
 • Duomenų apsaugos auditas;
 • Vidinių įmonės asmens duomenų tvarkymo taisyklių, privatumo politikos ir kitų dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu rengimas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
 • Įmonės atstovavimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (priežiūros institucijoje);
 • Seminarai dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo;
 • Duomenų apsaugos pareigūnas.