Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SDG EKSPERTAI ĮTRAUKTI Į TARPININKŲ IR ARBITRŲ SĄRAŠĄ NAGRINĖTI KOLEKTYVINIUS DARBO GINČUS


     Kolektyvinis darbo ginčas yra profesinės sąjungos ir darbdavio nesutarimai, kurie gali kilti dėl to kad šalys nesusitaria dėl kolektyvinės sutarties derybų, kolektyvinės derybos nutrūko arba darbdavys nustatytu laiku nepasirašė suderinto kolektyvinės sutarties projekto. Kolektyvino ginčo iniciavimo teisę turi profesinė sąjunga arba jų organizacija.

     Kolektyvinio darbo ginčo nagrinėjimo tvarka:

     Tarpininkas – nešališkas nepriklausomas ekspertas, kuris padeda kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalims suderinti jų interesus ir pasiekti abi puses tenkinantį kompromisinį susitarimą.

     Kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų komisija priėmusi vieną iš sprendimų kolektyvinį darbo ginčą spręsti per tarpininką privalo bendru sutarimu jį pasirinkti. Tarpininkų sąrašas skelbiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje. Šį sąrašą sudaro, tvirtina ir atnaujina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. Į tarpininkų sąrašus ketverių metų kadencijai gali būti įtraukti nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir turintys specialių žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, fiziniai asmenys.

      2017 m. spalio 25 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino tarpininkų, kurie pasitelkiami sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą, sąrašą, į kurį yra įtraukti ir UAB „SDG“ ekspertai.

 

ĮSAKYMAS DĖL TARPININKŲ, KURIE PASITELKIAMI SPRENDŽIANT KOLEKTYVINĮ DARBO GINČĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

      Darbo arbitražas – nenuolatinė institucija, nagrinėjanti kolektyvinius darbo ginčus dėl interesų.

      Arbitrų sąrašą sudaro, tvirtina ir atnaujina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. Į arbitrų sąrašus ketverių metų kadencijai su teise pratęsti kadenciją dar ketveriems metams gali būti įtraukti nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir turintys specialių žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, fiziniai asmenys. Darbo arbitražą sudaro trys arbitrai.

      Kai LR darbo kodekse yra nustatytos sąlygos, darbo arbitražo procesą inicijuoja abi šalys bendru susitarimu, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pateikdamos ginčo komisijos ar tarpininko sprendimą dėl kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų nagrinėjimo darbo arbitraže. Atsakingas Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas raštu suteikia šalims penkių darbo dienų terminą susitarti dėl trijų arbitrų, o per šį terminą joms nesusitarus, paskiria į darbo arbitražą iš kiekvienos šalies po vieną pasiūlytą arbitrą. Tokiu atveju trečią arbitrą paskirtieji arbitrai pasirenka šalių susitarimu.

      2017 m. gruodžio 15 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino tarpininkų, kurie pasitelkiami sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą, sąrašą, į kurį yra įtraukti ir UAB „SDG“ ekspertai.

ĮSAKYMAS DĖL ARBITRŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO