Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBUOTOJO TEISĖS RUGSĖJO 1-ĄJĄ


Tėvai rugsėjo pirmąją ar kitą pirmąją mokslo metų dieną, auginantys bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, turi teisę pasinaudoti Darbo kodekse numatyta lengvata – turėti ne mažesnį kaip pusės darbo dienos laisvą laiką. Šiuo atveju teisę į laisvą laiką numatyta tik vieną vaiką iki dvylikos metų auginantiems tėvams. Tėvams auginantiems du ir daugiau vaikų iki 12 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų pirmąją mokslo metų dieną turi teisę pasinaudoti taip vadinamu „mamadieniu“ arba „tėvadieniu“.

Ar gali abu tėvai pasiimti pusės darbo dienos laisvą nuo darbo laiką? Darbo kodeksas nenumato ribojimo, kad minėta lengvata turi teisę pasinaudoti tik vienas iš tėvų, todėl šia lengvata gali pasinaudoti abu tėvai. Svarbiausia, kad darbuotojas norėdamas pasinaudoti šia lengvata privalo darbdaviui pateikti raštišką prašymą, kitu atveju darbdavys darbuotojo nepasirodymą darbe gali traktuoti kaip darbo drausmės pažeidimą

Ar darbdavys gali neleisti darbuotojui pasiimti pusės darbo dienos laisvą nuo darbo laiką? Darbdavys privalo suteikti darbuotojui laisvą laiką, žinoma, jei darbuotojas to prašo. Darbo kodeksas numato, kad turi būti suteikta ne mažiau kaip pusės darbo dienos laisvą nuo darbo laiką, tačiau visada galima gerinti darbuotojo padėtį lyginant su teisės aktais ir suteikti darbuotojui pavyzdžiui visą laisvą darbo dieną. Darbdavio atsisakymas suteikti darbuotojui priklausantį laisvą laiką yra darbo įstatymų pažeidimas – dėl ko gali kilti administracinė atsakomybė.

Ar apmokamas laisvas suteiktas laikas? Už laisvą nuo darbo laiką darbuotojui privalo būti mokamas vidutinis darbo užmokestis. Šis laisvas laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turi būti žymimas M raide, jei darbdavys nenustatė kitokio žymėjimo.

Ar ši lengvata taikoma jei vaikas eina į darželį? Minėta lengvata taikoma, tik tėvams, kurie augina bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, t. y. eina į mokyklą.

Gražios mokslo ir žinių šventės!