Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Naujoji įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva


Nuo 2023m. sausio mėn. 5 dienos įsigaliojo Naujoji įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), kuri įstatymiškai įsigalios visoje Europos Sąjungoje nuo 2024 metų.

Tvarumo ataskaitos direktyva siekiama suvienodinti tvarumo ataskaitų rengimą pagal ESRS (European Sustainability Reporting Standards) standartus ir įpareigoti jas rengti dar daugiau įmonių.

Kas ir kada turės teikti tvarumo ataskaitą?

Tvarumo ataskaitą turės pateikti ne tik didelės viešojo intereso bendrovės (bankai, draudimo įmonės ir kt.), bet ir vidutinės bei mažos įmonės.

  1. Už 2024 – uosius turės atsiskaityti daugiau kaip 500 darbuotojų turinčios viešojo intereso įmonės, kurios jau ir dabar privalo rengti nefinansines ataskaitas (pagal ankstesnę Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą).
  2. Už 2025 m., atsiskaityti turės visos didelės ES veikiančios įmonės, kurių: darbuotojų skaičius viršija 250 ir apyvarta didesnė nei 40mln. Eur arba darbuotojų skaičius viršija 250 ir turtas daugiau nei 20 mln. Eur vertės).
  3. Už 2026 m., atsiskaityti turės ir vidutinės bei mažos įmonės.