Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Vykdomi Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų mokymai


VSF 2017 m. vasario mėnesį pradėta įgyvendinti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3 „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ sutartis, pagal kurią vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai tema „Konfliktų valdymo ir bendravimo įgūdžių ugdymas“.                                                              Mokymai skirti atnaujinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) pareigūnų, tiesiogiai užtikrinančių specialiosios tranzito schemos veikimą, žinias, didinti praktinius konfliktų valdymo, bendravimo, emocijų valdymo įgūdžius ir gebėjimus. Tai teorinio ir praktinio pobūdžio 40 akademinių valandų trukmės mokymai, kurių metu planuojama apmokyti 100 VSAT pareigūnų. Kursus planuojama užbaigti numatytuoju laiku 2017 m. birželio mėnesį.

Suteiktos Europos Sąjungos paramos suma minėtų kursų organizavimui yra daugiau kaip 12 tūkst. Eur.

Europos Sąjungos Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą.

Mokymus vykdo UAB „SDG“ Darugystės g. 8E, Kaunas. Asmuo kontaktams – Asta Stulgienė, Mokymo departamento konsultantė, tel. (8 37) 407 439, el. p. a.stulgiene@sdg.lt.