Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Privalomojo higienos įgūdžių mokymai


Privalomojo higienos įgūdžių mokymai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 įsakymu Nr. V-69 "Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo".

Mokymai privalomi darbuotojams, kurių veikla susijusi su:

  • maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojams, tarp jų: stiuardesėms, keleivinio transporto palydovams, laivų virėjams, jų padėjėjams, bufetų ir produktų sandėlių darbuotojams);
  • apgyvendinimu ir kitomis (ne maitinimo) paslaugomis (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kitiems, susijusiems su apgyvendinimu bei teikiantiems pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams);
  • formaliuoju ir neformaliuoju švietimu bei ugdymo įstaigų darbuotojams (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų);
  • vandens tiekimu;
  • galima profesine rizika (dirbantys kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingą darbą);
  • nuodingosiomis medžiagomis.