Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBININKO, DIRBANČIO ŠULINIUOSE IR KITUOSE POŽEMINIUOSE STATINIUOSE, UŽDAROSE TALPYKLOSE MOKYMO PROGRAMA

Patalpinta: 2016-06-07 08:34:16


Mokymo programa skirta rengti asmenims, kurių darbo pobūdis susijęs su darbu požeminiuose statiniuose, rezervuaruose, uždarose talpyklose, gebančius atlikti šiuos darbus saugiai, žinančius kaip dirbti padidintos rizikos sąlygomis.

Reikiamą pasirengimą darbuotojai įgyja besimokydami šių dalykų:

  • Įvadas.
  • Požeminiai statiniai ir kanalai.
  • Rezervuarai ir talpyklos.
  • Darbų vykdymas požeminiuose statiniuose, rezervuaruose ir talpyklose.
  • Profesinė sauga.

 

 Įgyjamos kompetencijos:

  •  Išmanyti apie požeminius statinius, šulinius, kolektorius ir kanalus.
  •  Išmanyti apie požemines talpyklas, rezervuarus.
  •  Žinoti darbo tvarką požeminiuose statiniuose, rezervuaruose ir požeminiuose statiniuose ir mokėti saugiai dirbti.
  •  Mokėti vertinti profesines rizikas ir atlikti darbus saugiai.

 

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, egzaminų komisijos sprendimu suteikiama teisė dirbti šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose ir išduodamas nustatytos formos (3106) pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas.

Baigę šią mokymo programą, gali dirbti visose įmonėse, kuriose atliekami darbai susiję su požeminiais statiniais, rezervuarais ir talpyklomis.