Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS) – pereinamasis laikotarpis pratęstas iki 2018 m. spalio 1 d.


Kam skirta GPAIS?  

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema skirta:

 • atliekų tvarkymo apskaitos vedimui ir atliekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų rengimui;
 • atliekų susidarymo apskaitos vedimui ir atliekų susidarymo apskaitos metinių ataskaitų rengimui;
 • pakuočių apskaitos vedimui ir metinių ataskaitų rengimui;
 • gaminių apskaitos vedimui ir metinių ataskaitų rengimui.

 

Kada pradeda veikti GPAIS?

 • Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema Lietuvoje pradėjo veikti nuo 2018 m. sausio 1d.;
 • 2018 sausio 31 d. priimtas LR AM įsakymas dėl tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema aprašo patvirtinimas, kuriame buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2018 m. birželio 30 d.;
 • 2018 m. liepos 2 d. LR AM įsakymas buvo pakeistas, pereinamasis laikotarpis pratęstas iki 2018 m. spalio 1 d.

 

Kas turi vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą?

Atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios:

 • vykdo atliekų apdorojimą;
 • vykdo atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
 • atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laiko ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
 • surenka ir (ar) veža atliekas;
 • prekiauja atliekomis ir (ar) yra tarpininkai.

 

Kas turi vykdyti atliekų susidarymo apskaitą?

Atliekų susidarymo apskaitą privalo vykdyti įmonės:

 • kurios vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba Tašos leidimą;
 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
 • kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
 • kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
 • kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, numatytą atliekų apskaitą;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) ir (ar)  maisto prekybos veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
 • pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, nustatyta tvarka.

 

Kas turi vykdyti pakuočių apskaitą?

Pakuočių apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios gamina ir (ar) importuoja:

 • gaminiais pripildytas pakuotes;
 • tuščias pakuotes.

 

Kas turi vykdyti gaminių apskaitą?

Gaminių apskaitą privalo vykdyti įmonės, kurios gamina arba importuoja:

 • apmokestinamuosius gaminius (oro filtrus; tepalo filtrus; kuro filtrus; amortizatorius; naujas, panaudotas ar restauruotas padangas);
 • baterijas ir akumuliatorius;
 • M1 ir N1 kl. transporto priemones;
 • elektros ir elektroninę įrangą;
 • alyvą.

 

Kokias paslaugas gali pasiūlyti SDG?

 1. Atliekų, pakuočių ir gaminių apskaitos vedimas, naudojantis GPAIS;
 2. Konsultacija GPAIS valdymo ir atliekų, pakuočių bei gaminių apskaitos klausimais;
 3. Seminarai/ praktiniai užsiėmimai.