Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

LAIKAS ATLIKTI PAVASARINES STATINIŲ APŽIŪRAS


Prasidėjus pavasariui dažnai statiniuose pasirodo užslėpti defektai: į pastato vidų prasiskverbęs vanduo, nesandarūs langai ir durys (drėgmės pėsakai angokraščiuose, atšokęs apdailinis sluoksnis), pamatų nusėdimas, įgriuvę nuogrindos, atsiradę sienų įtrūkimai ir panašiai.

Vadovaujantis statybos techninio reglamentu STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka”, pasibaigus žiemos sezonui, atliekamos kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.  Kasmetines apžiūras atlieka specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą. Atlikus kasmetinę apžiūrą, surašomas apžiūros aktas (rekomenduojama akto forma  pateikta STR 1.07.03:2017 3 priede) ir atliekamas įrašas statinio techninės priežiūros žurnale.

Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, sudaromi metiniai ir ilgalaikiai statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planai.

Kviečiame visus statinių naudotojus atlikti periodines kasmetines apžiūras.

UAB „SDG“ inžinieriai kasmetinės apžiūros metu:

  • detaliai apžiūrės ir patikrins pagrindines statinio konstrukcijas, inžinerinę įrangą;
  • nustatys statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį;
  • įvertins nuolatinių stebėjimų kokybę;
  • statinio būklės įvertinimus apžiūrų metu aprašys rekomenduojamos formos apžiūros akte ir registruos įrašu statinio techninės priežiūros žurnale.

UAB „SDG“ turi padalinius 12-oje Lietuvos miestų. Laukiame Jūsų skambučių nemokamu telefonu 8 800 00 228 arba laiškų elektroniniu paštu info@sdg.lt.