Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Profesinė sveikata

Patalpinta: 2015-03-09 09:28:32


Profesinės sveikatos priežiūra

Profesinės sveikatos tikslas – stiprinti darbuotojų fizinę ir emocinę sveikatą, pritaikyti darbo aplinką taip, kad darbuotojai išliktų darbingi ir išvengtų profesinių ligų.

Pagal įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinius nuostatus teikiame visas profesinės sveikatos specialisto ir darbo medicinos gydytojo paslaugas bei padedame įmonių vadovams kurti sveikatai palankesnę darbo aplinką:

 • stebime darbo procesą, darbuotojų sveikatos būklę ir teikiame siūlymus kaip kurti sveikatai palankesnę darbo aplinką;
 • dalyvaujame nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų tyrimuose, analizuojame jų priežastis;
 • organizuojame sveikos gyvensenos mokymus;
 • rengiame ir įgyvendiname sveikatos stiprinimo (sveikatingumo) programas;
 • atliekame dokumentacijos auditą;
 • konsultuojame darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių naudojimo klausimais;
 • atliekame profilaktinius darbuotojų sveikatos tikrinimus;
 • konsultuojame darbuotojus dirbančius profesinės rizikos sąlygomis ir (ar) kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikyje.

Profesinių ligų tyrimas

UAB „SDG“ darbo medicinos gydytojai teikia profesinių ligų tyrimo ir priežasčių analizės paslaugas:

 • įtariame profesines ligas, jas analizuojame ir nustatome;
 • atstovaujame asmens ar įmonės interesus Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (CDMEK).

Mokymai ir darbuotojų sveikatos stiprinimo programos

Mokymai

Organizuojame ir vykdome mokymus įvairiomis profesinės sveikatos temomis, suteikiame darbuotojams teorinių ir praktinių žinių, mokome kaip rūpintis savo sveikata.

Mokymų temos Orientuojamės į fizinės ir emocinės sveikatos išsaugojimą, su darbuotojais kalbame apie kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, darbo vietos ergonomiką, fizinį aktyvumą, subalansuotą mitybą, asmenines apsaugos priemones, streso valdymą, pirmąją pagalbą, profesinių ir kitų lėtinių ligų prevenciją bei kitas sveikatos temas.

Darbuotojų sveikatingumo programos

Darbuotojų sveikatos stiprinimo darbe (sveikatingumo) programos sudaromos kiekvienai organizacijai individualiai atsižvelgiant į pageidavimus ir darbo specifiką.

Orientuojamės į tris pagrindines sveikatos temas:

 • fizinis aktyvumas;
 • subalansuota mityba;
 • streso valdymas ar kita Jūsų organizacijai aktuali tema.
   

Profesinės sveikatos specialistai:

 • analizuoja darbuotojų poreikį sveikatingumo programoms;
 • vertina darbuotojų žinias;
 • matuoja darbuotojų sveikatos rodiklius, vertina darbuotojų sveikatos būklę prieš programos įgyvendinimą ir po jos;
 • įgyvendina sveikatingumo programas per teorinius ir praktinius užsiėmimus.