Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Profesinė sveikata

Patalpinta: 2015-03-09 09:28:32


Profesinės sveikatos priežiūra

Pagal įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinius nuostatus teikiame visas profesinės sveikatos specialisto ir darbo medicinos gydytojo paslaugas įmonėse:

 • stebime darbuotojų sveikatos būklę, atsižvelgdami į darbo procesą;
 • organizuojame pirmosios pagalbos teikimą;
 • dalyvaujame nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrime ir analizuojame jų priežastis;
 • konsultuojame darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais;
 • organizuojame sveikos gyvensenos mokymus;
 • rengiame darbuotojų sveikatos stiprinimo programas ir organizuojame jų įgyvendinimą;
 • atliekame profilaktinius darbuotojų sveikatos patikrinimus;
 • konsultuojame darbuotojus dirbančius profesinės rizikos sąlygomis ir (ar) kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikyje.

Profesinių ligų tyrimas

UAB „SDG“ darbo medicinos gydytojai teikia profesinių ligų tyrimo ir priežasčių analizės paslaugas:

 • įtariame profesines ligas, jas analizuojame ir nustatome;
 • atstovaujame asmens ar įmonės interesus Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (CDMEK).

Mokymai, konsultacijos,  darbuotojų sveikatos stiprinimo darbe programų kūrimas

Darbuotojų sveikatos stiprinimo darbe programa sudaroma kiekvienai organizacijai individualiai atsižvelgiant į pageidavimus, darbo specifiką:

 • Įvertiname darbuotojų fizinę, emocinę, psichologinę būklę, streso lygį;
 • Motyvuojame darbuotojus rūpintis savo sveikata;
 • Išmokome taisyklingai sveikatintis.

Orientuojamės į tris pagrindines sritis:

 • fizinio aktyvumo skatinimą;
 • subalansuotos mitybos skatinimą;
 • streso valdymą.