Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Projektai


Projektų rengimas

  • Informuojame apie ES paramos gavimo galimybes bei sąlygas (remiamas veiklas, reikalavimus projektui ir pan.);
  • Įvertiname idėjos atitikimą ES struktūrinių fondų atskirų programų reikalavimams ;
  • Pildome paraiškas, suplanuojame veiklas, sudarome ir pagrindžiame biudžetą ;
  • Surenkame ir pildome dokumentus, reikalingus pateikti kartu su paraiška;
  • Konsultuojame klausimais, susijusias su paraiškos  pildymu ir pateikimu.

Projektų veiklų organizavimas

  • Organizuojame ir įgyvendiname projekte numatytas veiklas;
  • Konsultuojame klausimais, susijusias su projekto veiklų įgyvendinimu.

Projektų administravimas

  • Administruojame projektus gavus ES paramą: organizuojame pirkimus, teikiame mokėjimo prašymus, bendradarbiaujame su Įgyvendinančia institucija, rengiame projekto įgyvendinimo ataskaitas;
  • Konsultuojame klausimais, susijusias su projekto administravimu.