Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

AUKŠTALIPIŲ DARBŲ VADOVO MOKYMAI

Patalpinta: 2016-06-07 08:12:39


Mokymo programa skirta rengti aukštalipio darbų vadovus, gebančius organizuoti saugius darbus aukštyje, naudojantis reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti.  Siekiant šių tikslų būsimieji aukštalipio darbų vadovai teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbų vadovo pareigų ir teisių, kenksmingų faktorių ir rizikos veiksnių, psichologinių ir fiziologinių faktorių, veikiančių žmogų aukštyje, darbų organizavimo, naudojant alpinizmo techniką, apsauginių priemonių, dirbant aukštyje, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir teisinių darbo santykių pagrindų ir kt.

Mokymų trukmė 36 val. Praktinis mokymas programoje nenumatytas.

Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama teisė vadovauti aukštalipio darbams.

Baigus aukštalipio darbų vadovo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo statybos inžinerijos studijų krypties programas.

Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų ir turintiems aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas pažymėjimas (kodas 3106) suteikiantis teisę vadovauti aukštalipio darbams.