Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Energetikos įmonių padalinių vadovų, atsakingų už elektros įrenginių eksploatavimą

Patalpinta: 2016-06-07 11:43:13


Mokymo programa skirta suteikti žinių elektrotechnikos darbuotojams (apsaugos nuo elektros kategorijos AK, VK) vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių eksploatavimo darbams.

Mokytis gali ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Mokymo trukmė – 20 val.