Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

VARTOTOJŲ DUJŲ SISTEMŲ SU ĮRENGINIAIS IKI IR DAUGIAU 120 kW GALIOS EKSPLOATAVIMO VADOVO MOKYMO PROGRAMA


Mokymo programa parengta pagal darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus ir skirta vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymui.

Pagal šią programą gali mokytis asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys minimalų aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Numatyta mokymo programos trukmė — 2,5 savaitės. Teorinio mokymo metu besimokantieji sužino apie dujų sistemas, dujų savybes, palyginimą su kitomis kuro rūšimis, dujų sistemoms naudojamas medžiagas ir įrenginius, reikalavimus projektuojant, statant ir eksploatuojant dujų sistemas, reikalavimus vykdant pavojingus darbus su dujomis.

Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovai išmoksta teisingai ir saugiai eksploatuoti dujų sistemas - atlikti dujų paleidimą, techninę priežiūrą, matavimus, bandymus, gedimų diagnostiką bei remonto darbus, supažindinami su avarijų ir sutrikimų dujų sistemose lokalizavimu.

Praktinis mokymas skiriamas į dvi dalis: pirmoji dalis - susipažinimas su dujų sistemoms naudojamomis medžiagomis, įrenginiais ir prietaisais, antroji dalis — susipažinimas su veikiančių dujų sistemų eksploatavimo darbais, stebint realiai (darbo vietose) atliekamus darbus.

Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir išlaikiusiems egzaminą, išduodamas mokymo programos baigimo 3106 kodo pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: „Gali vadovauti vartotojų ditji{ sistemų su dujas deginančiais {renginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo darbams. Atestavimo komisijai nustačius, kad atestuojamasis žino pavojingų darbų su dujomis atlikimo tvarką ir moka naudotis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis bei pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, jam suteikiama teisė „atlikti pavojingus darbus su dujomis” atliekamų darbų apimtyje.