Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Laboratorija


UAB „SDG“ Fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorija nuo 2011 m. rugpjūčio 24 d. Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota atlikti darbo, gyvenamosios ir viešojo naudojimo aplinkos (apšvietos bei šiluminės aplinkos, akustinio triukšmo, vibracijos ir elektromagnetinės spinduliuotės) bandymus.

2016 m. rugpjūčio 12 d. laboratorija atnaujino akreditavimo sritis pagal LST EN ISO/17025:2005 ir naujai akreditavosi statinių akustinių parametrų tyrimams atlikti.

Darbo vietų, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų apšvietimas

 • Natūralaus apšvietimo apšvieta;
 • Natūralios apšvietos koeficientas;
 • Dirbtinio apšvietimo apšvieta.

Darbo vietų, gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas

 • Oro temperatūra;
 • Oro judėjimo greitis;
 • Oro santykinis drėgnumas.

Akustinis triukšmas darbo aplinkoje, gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

 • Matavimo vietos parinkimas;
 • Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis;
 • Didžiausiasis (akimirkinis) garso slėgio lygis;
 • Didžiausias laikinis svertinis ir dažninis svertinis garso slėgio lygis;
 • Garso slėgio lygis 1/1 ir 1/3 oktavų juostose.

Vibracija darbo vietose (rankas ir visą žmogaus kūną veikianti vibracija), gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose (visą žmogaus kūną veikianti vibracija)

 • Vibracijos pagreitis;
 • Vibracijos pagreitis oktaviniuose dažniuose.

Elektromagnetinis laukas darbo vietose

 • Elektrinio lauko stipris;
 • Magnetinio lauko stipris;
 • Magnetinio srauto tankis.

UAB „SDG“ Fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorija atlieka šiuos cheminių veiksnių parametrų tyrimus:

 • Dulkių koncentracija darbo aplinkos ore;
 • Anglies monoksido koncentracija darbo aplinkos ore;
 • Anglies dioksido koncentracija darbo aplinkos ore.

 Statinių akustinių parametrų tyrimas (pastato (jo dalių) garso klasės nustatymas)

 • Daugiabučio namo;
 • Gydymo paskirties pastato
 • Mokslo paskirties pastato
 • Viešbučių paskirties pastato
 • Poilsio namų pastato