Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Asmens, atsakingo už katilinės, veikinačios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą


Mokymo programa parengta asmenims, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir sulaukusiems 18 metų amžiaus.

Programa sudaryta iš teorinio mokymo ir baigus jį ruošiama praktinė užduotis. Teorinio mokymo metu besimokantieji išsiaiškina iki 400 kW galingumo vandens šildymo (iki 110° C) ir garo (iki 0,05 MPa) katilų tipus, konstrukciją, veikimą, valdymo duomenų parinkimą saugiam jų eksploatavimui, įsisavina katilų įjungimo ir išjungimo veiksmų tvarką, susipažįsta su katilinėje vedama dokumentacija ir jos pildymu.

Praktinę užduotį besimokantieji ruošia baigę teorinį mokymą pagal mokymo įstaigos nustatytas temas. Rašytinę praktinės užduoties ataskaitą iki atestavimo pateikia mokymo įstaigai.