Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Mokymų grafikas


Pasirinkite miestą

lithuania-sdg-map

Mokymai vyksta gyvai, nuotoliniu arba mišriu būdu.

Mokymosi kategorija Valstybinis kodas Mokymo programa Atestacijos Data Miestas Registracija
Miškas 261062302 Medkirčio 2023-09-25 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Miškas 260062304 Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose 2023-09-25 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Miškas 260062303 Miško ruošos darbų vadovo 2023-09-25 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Priešgaisrinė sauga 0 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos 2023-09-26 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Suvirinimas 0 Suvirintojo 2023-09-26 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo 2023-10-06 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 260102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus 2023-10-06 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560052222 Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų priežiūros meistro 2023-10-09 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Visi 261052212 Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko 2023-10-09 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus 2023-10-10 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Elektros ūkis 0 Elektros sektoriaus personalo mokymas 2023-10-10 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Kėlimo įrenginiai 310410004 Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas 2023-10-11 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 560072402 Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo 2023-10-11 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 260102205 Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose 2023-10-11 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 560102206 Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo 2023-10-11 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 260102203 Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose 2023-10-11 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Kėlimo įrenginiai 310410005 Krovinių kabinėjimas 2023-10-11 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių mokymo ir atestavimo darbuotojų saugai ir sveikatai klausimais 2023-10-12 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Krautuvai 310410006 Autokrautuvo eksploatavimas 2023-10-12 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Krautuvai 310410007 Elektrinių krautuvų eksploatavimas 2023-10-12 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Krautuvai 261084022 Krautuvų vairuotojo 2023-10-12 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbai aukštyje 0 Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbai aukštyje 0 Aukštalipio darbų vadovo 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio, darbdavui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560071101 Slėginių indų priežiūros meistro 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 260071101 Slėginių indų operatoriaus 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonės 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2023-10-16 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija 2023-10-17 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Miškas 261062302 Medkirčio 2023-10-19 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus 2023-10-19 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Miškas 260062304 Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose 2023-10-19 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Miškas 260062303 Miško ruošos darbų vadovo 2023-10-19 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Suvirinimas 0 Suvirintojo 2023-10-23 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Higiena 0 Higienos įgūdžių mokymas, H10. Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai 2023-10-24 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Pirma pagalba 0 Pirmosios pagalbos mokymai 2023-10-24 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Priešgaisrinė sauga 0 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos 2023-10-26 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio įgalioto asmens 2023-10-30 Nuotolinis mokymas; SDG biuruose Registracija