Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Mokymų grafikas


Pasirinkite miestą

lithuania-sdg-map

Ryšium su Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbtu karantinu, mokymai vyksta nuotoliniu būdu.

Mokymosi kategorija Valstybinis kodas Mokymo programa Atestacijos Data Miestas Registracija
Padalinių vadovams 0 Darbdavio įgalioto asmens (padalinių vadovo) darbuotojo saugai ir sveikatai 2021-01-25 Nuotolinis mokymas Registracija
Pirma pagalba 0 Pirmosios pagalbos mokymai 2021-01-26 Nuotolinis mokymas Registracija
Higiena 0 Higienos mokymai 2021-01-26 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus 2021-01-26 Nuotolinis mokymas Registracija
Priešgaisrinė sauga 0 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos 2021-01-27 Nuotolinis mokymas Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 560072402 Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo 2021-02-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 260102205 Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose 2021-02-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 560102206 Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo 2021-02-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 260102203 Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose 2021-02-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo 2021-02-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 260102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus 2021-02-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Visi 0 Pedagoginių psichologinių žinių kursas 2021-02-09 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560071101 Slėginių indų priežiūros meistro 2021-02-09 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 260071101 Slėginių indų operatoriaus 2021-02-09 Nuotolinis mokymas Registracija
Elektros ūkis 0 Elektros energetikos darbuotojų mokymas 2021-02-11 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560071102 Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro 2021-02-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Visi 560071106 Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro 2021-02-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 310410005 Krovinių kabinėjimas 2021-02-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Suvirinimas 0 Suvirintojo 2021-02-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 310410004 Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas 2021-02-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai 2021-02-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Degalinės 261034101 Naftos produktų degalinės operatoriaus 2021-02-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbai aukštyje 260102202 Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus 2021-02-17 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbai aukštyje 560102207 Aukštalipio darbų vadovo 2021-02-17 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus 2021-02-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Visi 0 Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų narių ir darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai 2021-02-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Keltuvai 360102201 Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovo 2021-02-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus 2021-02-22 Nuotolinis mokymas Registracija
Krautuvai 310410006 Autokrautuvo eksploatavimas 2021-02-22 Nuotolinis mokymas Registracija
Krautuvai 310410007 Elektrinių krautuvų eksploatavimas 2021-02-22 Nuotolinis mokymas Registracija
Krautuvai 261084022 Krautuvų vairuotojo 2021-02-22 Nuotolinis mokymas Registracija
Padalinių vadovams 0 Darbdavio įgalioto asmens (padalinių vadovo) darbuotojo saugai ir sveikatai 2021-02-22 Nuotolinis mokymas Registracija
Priešgaisrinė sauga 0 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos 2021-02-25 Nuotolinis mokymas Registracija