Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Mokymų grafikas


Pasirinkite miestą

lithuania-sdg-map

Mokymai vyksta gyvai, nuotoliniu arba mišriu būdu.

Mokymosi kategorija Valstybinis kodas Mokymo programa Atestacijos Data Miestas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560071101 Slėginių indų priežiūros meistro 2022-12-05 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 260071101 Slėginių indų operatoriaus 2022-12-05 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo 2022-12-06 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 260102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus 2022-12-06 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus 2022-12-07 Nuotolinis mokymas Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 560102206 Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo 2022-12-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 260102203 Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose 2022-12-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija 2022-12-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 560072402 Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo 2022-12-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Grunto kasimas, darbas šuliniuose 260102205 Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose 2022-12-08 Nuotolinis mokymas Registracija
Elektros ūkis 0 Elektros sektoriaus personalo mokymas 2022-12-09 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 310410005 Krovinių kabinėjimas 2022-12-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 310410004 Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas 2022-12-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560052222 Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų priežiūros meistro 2022-12-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Visi 261052212 Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 °C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko 2022-12-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus 2022-12-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Higiena 0 Higienos įgūdžių mokymas, H10. Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai 2022-12-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Pirma pagalba 0 Pirmosios pagalbos mokymai 2022-12-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbai aukštyje 0 Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus 2022-12-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbai aukštyje 0 Aukštalipio darbų vadovo 2022-12-15 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių mokymo ir atestavimo darbuotojų saugai ir sveikatai klausimais 2022-12-16 Nuotolinis mokymas Registracija
Krautuvai 310410006 Autokrautuvo eksploatavimas 2022-12-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Krautuvai 310410007 Elektrinių krautuvų eksploatavimas 2022-12-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 507160005 Kėlimo įrenginių priežiūra ir jos organizavimas 2022-12-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Krautuvai 261084022 Krautuvų vairuotojo 2022-12-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 507160004 Darbo kėlimo kranais organizavimas 2022-12-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai 2022-12-19 Nuotolinis mokymas Registracija
Miškas 261062302 Medkirčio 2022-12-20 Nuotolinis mokymas Registracija
Miškas 260062304 Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose 2022-12-20 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija 2022-12-21 Nuotolinis mokymas Registracija
Suvirinimas 0 Suvirintojo 2022-12-22 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio, darbdavui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 2022-12-24 Nuotolinis mokymas Registracija
Priešgaisrinė sauga 0 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos 2022-12-27 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbdavio įgalioto asmens 2022-12-27 Nuotolinis mokymas Registracija