Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Mokymų grafikas


Pasirinkite miestą

lithuania-sdg-map
Mokymosi kategorija Valstybinis kodas Mokymo programa Atestacijos Data Miestas Registracija
Kėlimo įrenginiai 310410005 Krovinių kabinėjimas 2020-08-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 310410004 Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas 2020-08-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Visi 560071106 Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro 2020-08-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560071102 Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro 2020-08-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 260071104 Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus 2020-08-12 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbuotojų sauga ir sveikata 0 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse 2020-08-17 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbai aukštyje 260102202 Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus 2020-08-18 Nuotolinis mokymas Registracija
Darbai aukštyje 560102207 Aukštalipio darbų vadovo 2020-08-18 Nuotolinis mokymas Registracija
Keltuvai 360102201 Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovo 2020-08-20 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus 2020-08-20 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 560102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo 2020-08-24 Nuotolinis mokymas Registracija
Slėginiai indai bei vamzdynai 260102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus 2020-08-24 Nuotolinis mokymas Registracija
Degalinės 261034101 Naftos produktų degalinės operatoriaus 2020-08-24 Nuotolinis mokymas Registracija
Degalinės 560052413 Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo 2020-08-24 Nuotolinis mokymas Registracija
Padalinių vadovams 0 Darbdavio įgalioto asmens (padalinių vadovo) darbuotojo saugai ir sveikatai 2020-08-25 Nuotolinis mokymas Registracija
Krautuvai 261084022 Krautuvų vairuotojo 2020-08-25 Nuotolinis mokymas Registracija
Pirma pagalba 0 Pirmosios pagalbos mokymai 2020-08-26 Nuotolinis mokymas Registracija
Higiena 0 Higienos mokymai 2020-08-26 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 0 Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus 2020-08-26 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 560104104 Kėlimo kranų darbo vadovo 2020-08-26 Nuotolinis mokymas Registracija
Kėlimo įrenginiai 560104103 Kėlimo įrenginių priežiūros meistro 2020-08-26 Nuotolinis mokymas Registracija
Priešgaisrinė sauga 0 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos 2020-08-28 Nuotolinis mokymas Registracija