Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą

Patalpinta: 2016-06-07 11:43:39


Mokymo programa skirta suteikti žinių elektrotechnikos darbuotojams (apsaugos nuo elektros kategorijos AK, VK) organizuoti elektros įrenginių statybą (montavimą).

Mokytis gali ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Mokymo trukmė – 20 val.