Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

VARTOTOJŲ DUJŲ SISTEMŲ SU DUJAS DEGINANČIAIS ĮRENGINIAIS IKI 120 KW GALIOS EKSPLOATAVIMO VADOVO MOKYMO PROGRAMA

Patalpinta: 2016-06-07 08:28:43


 
 

Mokymo programa parengta pagal darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus ir skirta vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo vadovų mokymui.

Pagal šią programą gali mokytis asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys minimalų aukštesnįjį išsilavinimą.

Teorinio mokymo metu besimokantieji įgyja žinių apie dujų sistemas, dujų savybes, palyginimą su kitomis kuro rūšimis, vartotojų dujų sistemoms naudojamas medžiagas ir įrenginius, reikalavimus projektuojant, statant ir eksploatuojant vartotojų dujų sistemas.

Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo vadovai išmoksta kaip saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoti vartotojo dujų sistemas.

Praktinis mokymas skirstomas į dvi dalis: pirmoji dalis - susipažinimas su vartotojo dujų sistemoms naudojamomis medžiagomis ir vartotojų dujų sistemų techninės priežiūros darbais, antroji dalis - susipažinimas su vartotojų dujų sistemose naudojamų dujinių prietaisų ir įrenginių darbu, stebint realiai (darbo vietose) atliekamus darbus ir prietaisų veikimą.

Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir išlaikiusiems egzaminą, išduodami mokymo programos baigimo 3106  kodo pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: „Gali vadovauti vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo darbams.