Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

ATOSTOGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE


Įsigaliojus naujam darbo kodeksui iškilo daug klausimų, kaip toliau bus skaičiuojamos, suteikiamos atostogos. Ar išlieka papildomos atostogos, kada mokėti atostoginius?

Lyginant su senuoju darbo kodeksu atostogų rūšys, tokios kaip papildomos, pailgintos išliko. Skirtumas yra tas, kad bendra taikoma taisyklė – atostogos suteikiamos darbo dienomis, išskyrus jei darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, tokiu atveju atostogos suteikiamos savaitėmis. Naujajame darbo kodekse išliko darbuotojų grupė, kuriai yra suteikiamos palyginti ilgesnės nei minimalios atostogos, t.y. darbuotojams iki 18 metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų ar neįgalų iki 18 metų, neįgaliems.

 

Darbuotojams

Darbuotojams iki 18 metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų ar neįgalų iki 18 metų, neįgaliems

Dirbama 5 d.d. per savaitę

20 d.d.

25 d.d.

Dirbama 6 d.d. per savaitę

24 d.d.

30 d.d.

Darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas

4 savaitės

5 savaitės

 

Papildomos atostogos turi būti pridedamos prie kasmetinių atostogų šiais atvejais.

Už stažą darbovietėje

10 m. – 3 d.d., paskesnius 5 m. – 1 d.d.

Sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius)

1 d.d. – 5 d.d.

Darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais

2 d.d.

 

Atostoginių mokėjimo tvarka. Naujas darbo kodeksas kitaip reguliuoja atostoginių išmokėjimą. Iki liepos 1 d. atostoginiai turėdavo būti išmokėti ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Nuo liepos 1 dienos yra nustatytos šios naujos taisyklės:

  • atostoginiai turi būti sumokėti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią;
  • už atostogų dalį, viršijančią 20 darbo dienų trukmę (jeigu dirbama 5 d.d. per savaitę) ar 24 darbo dienų trukmę (jeigu dirbama 6 d.d. per savaitę), ar 4 savaičių trukmę (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas), darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. PVZ. Darbuotojas yra išleidžiamas 30 d.d. atostogų. Už 20 d.d. atostoginiai turi būti sumokami paskutinę d.d., už 10 d.d. atostogų sumokama atostogų metu su darbo užmokesčiu;
  • darbuotojo atskiru prašymu suteikiant kasmetines atostogas atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Reikia atkreipti dėmesį, kad kitaip yra reguliuojama situacija, kai darbuotojui atostoginiai nėra laiku sumokami. Jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų. Taigi pasibaigus atostogoms darbuotojai, skirtingai nei buvo reglamentuota anksčiau, privalo grįžti į darbą ir nebeturi teisės pratęsti atostogų tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti, o su nauju reguliavimu privalo reaguoti dėl darbdavio pareigų nevykdymo per tris darbo dienas po atostogų pasibaigimo, kitu atveju atostogos gali būti nepridėtos.

Kasmetinių atostogų suteikimas. Kaip ir seniau taip ir dabar darbuotojams per jo darbo metus bent viena atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų arba ne mažiau kaip dvylika darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę), o jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, atostogų dalis negali būti trumpesnė kaip dvi savaitės.