Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilų priežiūros meistro


Programos paskirtis – apmokyti ir parengti garo (iki 0,05 MPa ) ir vandens šildymo ( iki 110° C ) katilų priežiūros meistrą tinkamai ir saugiai eksploatuoti, prižiūrėti šiuos katilus, pagalbinius katilinės įrenginius, apsaugas, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus ir šių katilinių vamzdynus.

Teorinio mokymo metu besimokantieji išsiaiškina apie garo ( iki 0,05 MPa ) ir vandens šildymo (iki 110° C ) katilų konstrukciją, veikimą, reikalavimus saugiam jų eksploatavimui ir priežiūrai, budingus katilų gedimus ir darbo sutrikimus. Įsisavina veiksmų tvarką kai katilai įjungiami ir išjungiami, kai tikrinamas katilų, jų įrenginių bei įtaisų veikimas, kai pastebima avarijos grėsmė. Susipažįstama su katilinėje vedama dokumentacija ir jos pildymu.

Praktinę užduotį besimokantieji ruošia pabaigę teorinį mokymą pagal mokymo įstaigos nustatytas temas.

Mokytis garo ( iki 0,05 MPa ) ir vandens šildymo (iki 110° C ) katilų priežiūros meistru gali asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus, įsigijusiems vidurinį išsilavinimą, pasitikrinę sveikatą ir gavę atitinkamą medicininę pažymą.